Intervju
Beräknad läsningstid 5 min

Varför bör Finland rikta blicken mot EU:s framtid just nu?

Sitras nya ledarskapsutbildning sammanför beslutsfattare och påverkare till en gemensam diskussion om EU:s framtid. Målet är att öka finländarnas förmåga att påverka den riktning vi vill att EU ska ta.

Författare

Laura Seppälä

Chef, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Finlands hållbara framtid kräver att Europeiska unionen kan lösa problem och ta vara på möjligheter. Många av de lagar som gäller oss stadgas i EU och i unionen dras även upp riktlinjer för hur vi till exempel reagerar på kriser, vilka åtgärder vi vidtar för att bekämpa minskningen av den biologiska mångfalden och klimatförändringen eller på vilket sätt vi främjar den ekonomiska utvecklingen.

Sitra inleder i oktober en ny ledarskapsutbildning, där vi stärker de finländska beslutsfattarnas och påverkarnas förmåga att inverka på Europas framtid. Vi frågade Jyrki Katainen och utbildningens ledare Riikka Marjamäki, varför finländarna bör vara intresserade av EU just nu och vad utbildningen handlar om.

Finland har varit medlem i Europeiska unionen i redan över 28 år. Varför bör Finland och finländarna vara intresserade av EU just nu? 

Jyrki: För närvarande råder ett exceptionellt spänt världsläge, både vad gäller ekonomi, politik och säkerhetsfrågor. Många förändringskrafter är också inspirerande, till exempel den gröna övergången och ökade möjligheter inom dataekonomin. Europeiska unionen är ett viktigt gemensamt forum för Finland, där vi tillsammans gör upp spelreglerna. Inget land klarar av detta ensamt. Vi bör vara med om att utveckla gemensamma frågor samt bygga upp Finlands och Europas framtid.  

Riikka: Precis så. Det sätt på vilket EU kan lösa såväl globala som lokala utmaningar och ta vara på möjligheter påverkar också Finland. I Finland måste vi diskutera om i vilken riktning vi vill utveckla unionen och på vilket sätt Finland deltar i detta.  

Kan ett litet land som Finland verkligen påverka EU-frågor?

Jyrki: Det viktigaste är inte hur stort landet är, även om man ofta tänker så. Bra idéer är alltid välkomna. Som EU-kommissionär kan jag inspireras av många människors tankar och då tittar jag inte på deras pass. Även andra än ministrar eller politiker kan påverka inom EU. Företag, organisationer och många andra aktörer kan också påverka frågor som gäller Europa.

Du fungerade som EU-kommissionär i fem år. Vilka är enligt din erfarenhet de tre viktigaste sakerna man måste komma ihåg vad gäller att påverka EU:s riktlinjer och lagstiftning?

Det är viktigt att vara ute i god tid och lyfta fram olika frågor innan det blir bråttom. Man måste veta vad man vill och föra sina egna tankar vidare så att de är i Europas intresse. Det är också viktigt att bygga nätverk och träffa människor.  

Varför har Sitra beslutat att inleda en EU-kurs i framtidens ledarskap?  

Riikka: Genom att påverka EU:s framtid skapar vi också förutsättningar för Finlands framtid. Vi vill vara delaktiga i att öka kunskapen om EU i Finland och att föra en framtidsorienterad debatt. Samtidigt är det viktigt att öka antalet aktörer som kan påverka inom EU. Vi bjuder årligen in 60 beslutsfattare och påverkare till utbildningen för att dela med sig av sina tankar. Samtidigt vill vi ge dem bättre färdigheter i att påverka EU:s inriktning. Vi tillför utbildningen toppexperter och aktuell information om en föränderlig omvärld.  
 
Jyrki: EU har under årens lopp blivit vardag i Finland. Vi tänker emellertid alltför lite på hur vi vill utveckla EU under den närmaste framtiden. Vi är också alltför reaktiva. När vi inte vet vad vi vill kan vi inte heller påverka gemensamma frågor. En debatt bör föras så att allt fler finländare ska kunna påverka Europas framtid. Den nya utbildningen ger oss möjlighet till detta. 

Vilka hälsningar skulle du skicka till alla som är intresserade av kursen?  

Europeiska unionens första kurs i framtidens ledarskap börjar 10.10.2023. Nästa utbildning ordnas på våren 2024. Sitra publicerar i oktober 2023 en promemoria av docent Timo Miettinen (HY), som behandlar utformandet av Europeiska unionens framtida riktning.

Europa-foorumet ordnas 30.8–1.9. I Sitras panel 1.9 kl. 12.30–13.15 diskuterar vi hur naturen och smart utnyttjande av data kan utnyttjas som framgångsfaktorer för Europa. Anmäl dig! 

Jyrki Katainen arbetade som Sitras överombudsman fram till 31.7.2023. Han var EU-kommissionär åren 2014–2019 och innan dess Finlands statsminister.

Vad handlar det om?