Haastattelu
Arvioitu lukuaika 4 min

Miksi Suomen kannattaa nostaa katse EU:n tulevaisuuteen juuri nyt?  

Sitran uusi johtamiskoulutus tuo päättäjiä ja vaikuttajia yhteen keskustelemaan EU:n tulevaisuudesta. Tavoitteena on kasvattaa suomalaisten valmiuksia vaikuttaa siihen, mihin suuntaan haluamme Eurooppaa viedä.

Kirjoittaja

Laura Seppälä

Päällikkö, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suomen kestävä tulevaisuus edellyttää sitä, että Euroopan unioni osaa ratkoa haasteita ja tarttua mahdollisuuksiin. Monet meitä koskevat lait säädetään EU:ssa ja unionissa linjataan myös esimerkiksi miten reagoimme kriiseihin, mitä toimenpiteitä teemme luontokadon tai ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tai miten edistämme talouskehitystä.

Sitra käynnistää lokakuussa uuden johtamiskoulutuksen, jossa vahvistetaan suomalaisten päättäjien ja vaikuttajien valmiuksia vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen. Kysyimme Jyrki Kataiselta ja koulutuksen vetäjältä Riikka Marjamäeltä, miksi suomalaisten kannattaa olla kiinnostuneita EU:sta juuri nyt, ja mistä koulutuksessa on kyse. 

Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen jo yli 28 vuotta. Miksi Suomen ja suomalaisten kannattaa olla kiinnostuneita EU:sta juuri nyt?  


Jyrki: Elämme poikkeuksellisen jännitteisessä maailmantilanteessa niin taloudessa, politiikassa kuin turvallisuuskysymyksissä. Monet muutosvoimat ovat myös innostavia, kuten vihreä siirtymä ja kasvavan datatalouden mahdollisuudet. Euroopan unioni on Suomelle tärkein yhteinen foorumi, jossa luomme yhdessä pelisääntöjä. Yksin mikään maa ei tähän pysty. Meidän tulee olla mukana yhteisten asioiden kehittämisessä ja Suomen ja Euroopan tulevaisuuden rakentamisessa.  
 
Riikka: Juuri näin. Se, miten EU kykenee ratkomaan niin maailmanlaajuisia kuin paikallisia haasteita sekä tarttumaan mahdollisuuksiin, vaikuttaa myös Suomeen. Meidän täytyy keskustella Suomessa siitä, mihin suuntaan unionia halutaan kehittää ja miten Suomi on siinä mukana.  


Voiko Suomen kaltainen pieni maa oikeasti vaikuttaa EU-asioissa?

Jyrki: Maan koko ei ole tärkeintä, vaikka usein ajatellaankin niin. Hyviä ajatuksia otetaan aina vastaan. EU-komissaarina saatoin inspiroitua monien ihmisten ajatuksista, eikä siinä passeja katsota. EU-vaikuttamista eivät myöskään tee ainoastaan ministerit tai poliitikot. Myös yritykset, järjestöt ja monet muut toimijat voivat vaikuttaa Euroopan asioihin. 

Toimit EU-komissaarina viisi vuotta. Mitkä ovat kokemuksesi mukaan EU:n linjauksiin ja lainsäädäntöön vaikuttamisessa kolme tärkeintä muistettavaa asiaa?  


On tärkeä olla ajoissa liikkeellä ja tuoda asioita pöydälle ennen kuin on kiire. Täytyy tietää, mitä tahtoo, ja lähteä viemään omia ajatuksia eteenpäin niin, että ne ovat hyväksi Euroopalle. On myös tärkeä rakentaa verkostoja ja tavata ihmisiä.  

Miksi Sitra on päättänyt käynnistää EU:n tulevaisuuden johtamisen kurssin?  


Riikka: Vaikuttamalla EU:n tulevaisuuteen luomme edellytyksiä myös Suomen tulevaisuudelle. Haluamme olla mukana siinä, että ymmärrys EU:sta kasvaa Suomessa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa keskustelua käydään. Samalla on tärkeää olla lisäämässä niiden toimijoiden määrää, jotka EU:ssa vaikuttavat. Kutsumme koulutukseen vuosittain 60 päättäjää ja vaikuttajaa jakamaan ajatuksia. Samalla kiritämme heidän valmiuksiaan vaikuttaa EU:n suuntaan. Tuomme koulutukseen huippuasiantuntijoita ja ajantasaista tietoa muuttuvasta toimintaympäristöstä.  
 
Jyrki: EU:sta on tullut Suomelle vuosien saatossa arkipäiväistä. Mietimme kuitenkin liian vähän sitä, miten haluamme kehittää EU:ta lähivuosina. Olemme myös liian reaktiivisia. Kun ei tiedä, mitä tahtoo, ei yhteisiin asioihin pysty myöskään vaikuttamaan. On syytä käydä keskustelua, jotta yhä useampi suomalainen pystyisi vaikuttamaan Euroopan tulevaisuuteen. Tähän uusi koulutus tarjoaa nyt mahdollisuuden. 

Mitä terveisiä lähettäisit kurssista kiinnostuneille?    


Jyrki: Kannattaa lähteä mukaan oppimaan ja vaihtamaan ajatuksia siitä, miltä Euroopan unionin tulisi näyttää lähivuosina. Meidän tulevaisuutemme ratkaistaan pitkälti EU:n päätöksentekopöydissä.  
 
Riikka: Ota yhteyttä, jos sinulla on innokkuutta lähteä mukaan tai tiedät jonkun, jota koulutus kiinnostaisi. Kehitämme kurssia pitkin matkaa ja otamme palautetta vastaan.  

Ensimmäinen Euroopan unionin tulevaisuuden johtamiskoulutus alkaa 10.10.2023. Seuraava koulutus järjestetään keväällä 2024. Sitra julkaisee lokakuussa 2023 dosentti Timo Miettisen (HY) muistion, joka käsittelee Euroopan unionin tulevaisuuden suunnan rakentumista.

Eurooppa-foorumi järjestetään 30.8.-1.9. Sitran paneelissa perjantaina 1.9. klo 12.30-13.15 pohditaan sitä, miten luonto ja datan fiksua hyödyntäminen saadaan valjastettua Euroopan menestystekijöiksi. Ilmoittaudu mukaan! 

Jyrki Katainen toimi Sitran yliasiamiehenä 31.7.2023 saakka. Hän oli EU-komissaari vuosina 2014-2019 ja sitä ennen Suomen pääministeri.  


Mistä on kyse?