archived
Beräknad läsningstid 1 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Data och innovationer påskyndar den individanpassade hälsovården

Data och särskilt att sammanföra data säkert från olika källor är just nu intressant inom branschen för hälsoteknologi. Individualiserad hälsovård och genteknik är mittpunkten för det nuvarande intresset.

Författare

Minna Hendolin

Utvecklingsdirektör, Business Finland

Publicerad

Business Finland håller precis på med att framställa ett program för individualiserad hälsa, som befrämjar den finska innovationsverksamheten och toppforskningen samt skapar nya affärsverksamheter runt de individanpassade hälsounderlagen.

Programmet kommer även hjälpa tillväxtföretag att anskaffa kapitalplaceringar och f&u-finansiering, öka nytt kunnande samt locka till sig internationella kapitalplaceringar samt företags f&u- och affärsverksamhetsenheter till Finland. I arbetet används unika finländska kunskapsresurser. Företagen kan ansöka att gå med i programmen.

I framtiden kommer nätverket växa och vi kommer få med oss nya företag som arbetar än mer affektivt för hälsovård och välmående.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Det här är fjärde delen i vår videoserie i anslutning till evenemanget 2nd Annual Nordic Precision Medicine Forum den 20–21.3.2018 i Köpenhamn.

#isaacus

Vad handlar det om?