Kommentar
Beräknad läsningstid 5 min

En hållbar framtid kräver förändringar som även kan förbättra vår livskvalitet

Rapporten om 1,5 graders livsstil som getts ut av Sitra har gett upphov till mycket diskussioner. Våra konsumtionsvanor har en betydande roll i bekämpningen av klimatförändringen. Minst lika stor roll har statens, kommunernas och företagens agerande för att uppmuntra rättvisa och hållbara konsumtionsmodeller.

Författarna

Markus Terho

Projektledare, Natur och vardag & PSLifestyle

Anu Mänty

Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Publicerad

Samhällsförändringen mot ett 1,5 gradersliv måste vara rättvis. Med hjälp av exempelvis En skattereform för hållbar utveckling som nyligen gavs ut av Sitra är det möjligt att snabba på den rättvisa övergången till ett koldioxidsnålt samhälle. En rättvis skattereform innebär att sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten stöds samtidigt som man minskar utsläppen – utan att skatteskillnaderna eller exportens mervärde sjunker kraftigt. Genom en omfattande förnyelse kan man se till att enskilda skattehöjningar inte påverkar hushållens vardag eller enskilda branscher på ett orimligt sätt. 

Sitras rapport ”1,5 graders livsstil – Hur kan vi minska vårt koldioxidavtryck enligt klimatmålen?”, som genomfördes som ett internationellt samarbete och gavs ut förra veckan, visar att det finns en enorm klyfta mellan vår nuvarande livsstil och klimatmålen. 

Enligt rapporten krävs det en radikal förändring. Det beräknade koldioxidavtrycket per person från de nuvarande levnadsvanorna i Finland måste minskas med 58–76 procent fram till år 2030 om vi vill begränsa uppvärmningen av klimatet till 1,5 grader. Det behövs dessutom ännu större minskningar fram till 2050. För att minska klyftan granskar man i rapporten närmare 30 olika koldioxidsnåla alternativ inom boende, transporter och mat, vars påverkan på koldioxidavtrycket har beräknats. I samtliga av de länder som granskades i utredningen – Japan, Kina, Brasilien och Indien – behövs det betydande åtgärder. 

En del av de nyheter som publicerats om rapporten har haft skarpa rubriker, vilket har skapat förvirring. 

Det finns inte bara en hållbar livsstil, utan många olika sätt att förändra dem i en mer hållbar riktning för jordens bärkraft. De koldioxidsnåla livsstilsalternativen som presenteras i rapporten är exempel på metoder som gör det möjligt att betydligt minska enskilda individers koldioxidavtryck som uppstår av hushållens konsumtion. Alternativens påverkan på koldioxidavtrycket har åskådliggjorts med hjälp av olika procentsatser för införande. Ju bredare front man inför de koldioxidsnåla alternativen på desto större inverkan har de. Det behövs olika skräddarsydda lösningar för att minska koldioxidavtrycket i olika länder och olika livssituationer. 

Den goda nyheten är att metoderna redan finns. Enligt rapporten finns den största potentialen för att minska individers koldioxidavtryck från levnadsvanorna i följande alternativ: att ersätta privatbilismen med alternativ som ger lägre utsläpp som exempelvis kollektivtrafik, att använda el- och hybridbilar, el och uppvärmning som produceras av förnybara energikällor, att byta bostaden mot en mindre, en vegetarisk och vegansk kost, att ersätta mjölkprodukter med växtbaserade alternativ och att ersätta rött kött med broiler eller fisk. Utöver dessa behövs det även en rad nya lösningar. 

Koldioxidsnåla alternativ skapar nya möjligheter

En koldioxidsnål livsstil ger både affärsmöjligheter och möjligheter att öka sysselsättningen. 

Som ett högkompetensland har Finland en möjlighet att vara en föregångare och utveckla nya lösningar. Finska företag har redan upptäckt att det krävs en ny logik inom affärsverksamheten för att bli framgångsrik enligt 1,5 grader i framtiden. Lösningar för en cirkulär ekonomi och en hållbar vardag har enorm exportpotential. De mest inspirerande exemplen på företag när det gäller cirkulär ekonomi hittar man på listan över de mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi. 

Det behövs en diskussion om konsumtionsvalens och levnadsvanornas betydelse, för globalt orsakas cirka 70 procent av alla klimatutsläpp av hushållens konsumtion. Genom att ändra konsumtionsvanorna kan man snabbt minska utsläppen, men denna potential har hittills fått lite uppmärksamhet. 

Rapporten 1,5 graders livsstil granskar koldioxidavtrycket från våra nuvarande konsumtionsvanor och föreslår globalt enhetliga målnivåer. Syftet är att väcka en konstruktiv diskussion om vilka lösningar som behövs. Istället för att prata om att ge upp och uppoffra saker och måla upp hotbilder kunde man tala mer om hur de framtida hållbara lösningarna ser ut och hur man kan uppnå dem. 

Vi har ett gemensamt ansvar för förändringen. Bekämpningen av klimatförändringen kräver en enorm samhällsförändring som berör såväl staten, kommunerna och företagen som vanliga människor. Vi behöver politiska styrmedel och incitament för att införa koldioxidsnåla livsstilsalternativ. Företagen måste satsa på att utveckla nya produkter och tjänster som ger lägre utsläpp. Enligt Sitras livsstilstest finns det en ökande efterfrågan på dem från medborgarna. 

 

Vad handlar det om?