Debatt
Beräknad läsningstid 4 min

En ny riktning för dataekonomin – kreativiteten blir starkare när integriteten skyddas

Utan individers möjlighet till integritet kan dataekonomin inte blomstra på riktigt. Dataekonomins europeiska framgångshistorier förutsätter att företagens interna processer skakas om, att individer respekteras och att kompetensen ökas. Vi behöver en ny riktning mot en rättvis dataekonomi.

Författarna

Tiina Härkönen

Ledande expert, Digital makt och demokrati

Reijo Aarnio

Senior Advisor, Rättvis dataekonomi

Publicerad

Ett märkligt drag i det rådande dataekonomiska systemet verkar vara att börskurser inte får manipuleras, medan det är tillåtet att manipulera människor. Det är bra att granska varför detta är fallet, men också varför det inte får fortsätta.

Dataskydd är en grundläggande rättighet som skyddas av både den nationella och Europeiska unionens lagstiftning. Det definieras inom EU som en självbestämmanderätt. Det är något annat än integritetsskydd, som enligt Europeiska kommissionen är rätten att utvecklas. Var och en av oss försöker utvecklas genom livet, och det är särskilt viktigt att vi säkerställer barns och ungdomars möjligheter till en trygg uppväxt och utveckling.

Integritet är ”psykisk okränkbarhet”.

Integritet kan betraktas som ett ”tillstånd av psykisk okränkbarhet” som vi behöver för att tänka och skapa en åsikt som medlemmar i samhället. Det handlar mer om att öppna sig tryggt än att gömma sig för andra. Integritet beskrivs också som en förutsättning att eftersträva lycka, och vi behöver det för att skapa idéer och innovationer fria från påverkan. Relationen mellan trygg integritet och kreativitet är obestridlig och med tanke på vår nationella framgång är integritetsskydd nödvändigt.

Datavetenskapare Michael McFarland har sagt att förlusten av privat information och därigenom förlusten av kontroll betyder delvis också att den personliga värdigheten och livshanteringen går förlorad. Dock har affärsmodellerna hos de mest framgångsrika företagen inom dataekonomi på lång sikt utvecklats i en alltmer problematisk riktning med tanke på integriteten. Användarna av dessa tjänster, vi individer, har inte kunnat ha haft förmågan att se in i framtiden. Knappast någon skulle för tio år sedan ha undertecknat påståendet att tjänster som erbjuds annonsörer och som baseras på kontinuerlig uppföljning av människor skulle gå om individens grundläggande rättigheter.

Verksamhetsmodeller inom plattformsekonomi som tillhandahålls utanför Europa urholkar integriteten och försämrar därmed individernas innovationsförmåga. Samtidigt koncentreras data som insamlats om individer i allt större utsträckning till några få aktörer och påverkar oräkneliga företag på många olika sätt även i Europa. Detta kan bli ett långvarigt problem för europeisk innovationsförmåga – för att inte tala om problem för människors välmående.

De tidigare superstjärnorna inom innovationer har bara på grund av sin storlek blivit hot för både europeisk företagsverksamhet och demokrati. I offentligheten önskar de mer reglering och samtidigt använder de fantasisummor för lobbyverksamhet för att förhindra lagar att genomföras eller för att skapa önskade versioner av regleringen.

Tre steg mot rättvis dataekonomi: kompetensstärkning, respekt för integritet i affärsverksamhet och möjliggörande reglering.

Vi bör agera snabbt och på många nivåer.

  1. Dataekonomikompetens när det gäller både integritetsskydd och innovationer bör göras till en medborgarfärdighet i Finland och övriga Europa. Kunniga och funktionsdugliga individer, från barn till seniorer, är en resurs för alla parter.
  2. Europeiska företag bör göra respekten för integritet en central del av sin verksamhet och ett grundelement i planeringen, som sträcker sig från början av värdekedjorna ända till marknadsföring och annonsering.
  3. Europeiska kommissionen bör se till att regleringen är tillräcklig och också tryggar människors självbestämmanderätt och integritet i det verkliga livet. Undantag baserade på marknadsmakt får inte tillåtas.

Integritetsskydd ger oss friheten att bestämma över våra egna liv och gäller såväl människor som organisationer. Lagar som tryggar vår integritet ger europeiska företag möjlighet att utveckla nya alternativ: produkter och tjänster som fungerar enligt hållbara principer i en rättvis dataekonomi och blir europeiska framgångshistorier. Det är dags att ge integriteten det värde den förtjänar och gå från ord till handling.

Vad handlar det om?