Debatt
Beräknad läsningstid 5 min

Ett internationellt Sitra är en fördel för Finland

När vi tar hjälp av världens bästa samarbetspartner i våra projekt kan vi skapa banbrytande lösningar på globala utmaningar – samtidigt skapar vi konkurrenskraft, arbete och välfärd i Finland, skriver Mikko Kosonen från Sitra.

Författare

Mikko Kosonen

Publicerad

Finlands framgång har alltid varit väldigt beroende av den internationella verksamhetsmiljön. Pålitliga institutioner, en konkurrenskraftig industri och den internationella handeln har under de senaste 50 åren gjort Finland till en av världens rikaste välfärdsstater.

Den statusen behåller vi dock inte automatiskt. Globalisering och ett allt större ömsesidigt beroende kombinerat med allt snabbare teknologisk utveckling skärper konkurrensen och kräver ständig vaksamhet och förnyelseförmåga. Förändringarna har också fört med sig nya utmaningar, såsom en allt snabbare klimatkris och ojämlikhet och den populism som de ger upphov till.

Hotbilderna har alltså blivit flera, men det har också de möjligheter som hör ihop med dem. Världen skriker efter lösningar på olika ekologiska och sociala problem. Det här öppnar upp enorma möjligheter för ett litet, öppet och kunnigt land som Finland. Vi kan utveckla banbrytande lösningar på många världsomspännande utmaningar.

Globala utmaningar kan bara lösas genom samarbete

För att hitta en lösning på de ekologiska och sociala problemen krävs nya tillvägagångssätt eller djupgående samarbete mellan den offentliga och privata sektorn och medborgarna. Den offentliga sektorn behövs för att förändra marknadsramen, den privata sektorn för att utveckla innovativa lösningar och medborgarna behöver bli mer ansvarsfulla.

Och det är inte allt. De här nya PPPP-lösningarna (Public-Private-People-Partnership) måste utvecklas internationellt redan från början, enligt den så kallade born global-principen. Vi måste lyckas sälja vårt nya koncept ute i världen och skapa referensprojekt som intresserar internationellt och som lockar de bästa experterna i världen till Finland.

En sådan verksamhetsmodell gör att fördjupad inlärning och lösningar kan få snabb spridning – och ger Finland ny export och nya investeringar. Samtidigt polerar vi bilden av Finland och vårt rykte som en kunnig nation.

Den här utvecklingen har under de senaste åren gjort Sitra till en allt mer internationell opinionsbildare i synnerhet när det gäller cirkulär ekonomi, människoorienterad dataekonomi och demokratisk samhällsutveckling.

Det här är också en fördel för Finland: ovan nämnda fenomen känner inga nationella gränser, utan lösningarna måste utvecklas globalt genom att utnyttja den så kallade föregångarmarknaden.

WCEF, dataekonomi, folkstyrd demokrati …

Ett praktiskt exempel är toppevenemanget inom cirkulär ekonomi som Sitra har utvecklat WCEF (World Circular Economy Forum). Det är vår internationella flaggskeppsprodukt som i fjol samlade över 1 600 deltagare från cirka 100 länder i Helsingfors, och i år 1 300 deltagare från 80 länder i Yokohama i Japan.

År 2019 ordnas WCEF i Helsingfors strax före Finlands EU-ordförandeskap och därefter i Kanada år 2020. Redan nu kan man säga att vi har skapat stor internationell synlighet och genomslagskraft med det här konceptet. Japan har förbundit sig till att lyfta upp cirkulär ekonomi som tema för nästa år när landet står värd för G20-ländernas toppmöte. Vi har alltså öppnat ett ”skyltfönster” för Finlands privata och offentliga sektorers banbrytande lösningar inom cirkulär ekonomi.

Ett annat av våra projekt som har varit internationellt redan från början har att göra med människoorienterad dataekonomi där Europa har goda chanser att skapa en helt ny modell för människors hantering av egna data. Den amerikanska modellen har som bekant några storföretag (s.k. GAFA, dvs. Google, Apple, Facebook och Amazon) fullständig kontroll över, medan Kinas modell bygger på statlig kontroll.

I båda fallen är medborgarna allt mer oroade över vad deras personliga data används till. Tillsammans med sina europeiska samarbetspartner har Sitra utvecklat en modell som utgår från att medborgarna själva kontrollerar vem som får deras uppgifter och för vilka syften. Om och när vi lyckas med det här, skapar vi en ny europeisk IHAN-standard för dataekonomi som är mer demokratisk och som förhoppningsvis sprider sig till andra håll i världen, på samma sätt som mobiltelefonstandarden GSM gjorde i tiderna. Det här väcker förtroende hos folk att låta hantera deras uppgifter, och för finländska och europeiska företag innebär det stora nya affärsmöjligheter.

Sitras arbete med utvecklingen av demokrati har också väckt intresse ute i världen. Bland annat OECD och Vision Europe, som är en sammanslutning bestående av åtta europeiska tankesmedjor, är intresserade av Sitras försök Rondpaus för att förbättra medborgarnas delaktighet och av våra debattöppnare för att utveckla mer strategisk och smidigare förvaltning.

Det finns alltså fortsättningsvis ett stort nationellt och allt större internationellt behov av en tankesmedja och verkstad som Sitra. Världen är fullproppad med tankesmedjor, men förändringsagenter som Sitra är väldigt ovanliga, även om de stora globala utmaningarna kräver en ny vision och modiga försök över sektors- och landsgränserna.

Sitras lagstadgade uppgift är att öka Finlands kvantitativa och kvalitativa tillväxt samt internationella samarbete. Finlands sak kan inte längre bara drivas från Finland. Därför är ett allt mer internationellt Sitra även en fördel för Finland.

Vad handlar det om?