archived
Beräknad läsningstid 2 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Gick det tillräckligt fel?

Vårt Isaacus-projekt håller på att avrundas och vi har fått de första resultaten. En del risker blev verklighet och en del uppgifter misslyckades av en eller annan orsak. Men misslyckades vi tillräckligt?

Författare

Markus Kalliola

Projektledare, Lösningar för välbefinnandet

Publicerad

Alan Kay, pionjär inom databehandling och ansedd påverkare i branschen, har sagt: ”Om du inte misslyckas 90 procent av tiden, siktar du inte tillräckligt högt.” Ett av de mest framgångsrika företagen i Finland, vår granne Supercell, hade fram till 2016 utvecklat 18 spel varav fyra utkom. 78 procent misslyckades, vilket är nära idealet.

I vårt Isaacus-projekt  har vi tyvärr inte kommit ens i närheten av samma siffror. De skickliga teamen i projekten lämnade misslyckandena bakom sig och besegrade utmaningarna genom att lära sig nya sätt att göra saker på. Istället för de uppgifter som inte förverkligades hittade de på andra arbeten som var minst lika utmanande och som gjorde projekten mer effektiva än de ursprungliga.

I Egentliga Finland fick man trots goda försök inte tag på data från primärvården och då kunde ingen visuell analys genomföras. Istället utvecklade man ett program, som kan statistiskt generera syntetisk data. Det testades i november 2017 under Junction Hackathon, där hackare utifrån den syntetiska datan bland annat tog fram modeller som förutspår patienters livslängd med hjälp av neuronät. Det hade vi inte kunnat skriva in i projektplanen. Det var alltså tur att det inte gick att få data från primärvården. Annars skulle ett användbart program inte ha blivit verklighet. Den visuella analysen gjordes slutligen med data från specialsjukvården.

Alan Kay konstaterade också att det bästa sättet att förutspå framtiden är att uppfinna den. Jag tror att framtiden experimenterades fram och uppfanns i Isaacus-projekten. Produkterna är tillgängliga för alla och kan fritt utnyttjas som öppna källkoder, även programmet som möjliggör statistisk generering av syntetisk data.

Jag hoppas att jag även i fortsättningen får jobba med misslyckanden och utmanande projekt. Tio procent framgång räcker för att förändra världen och är värd all möda.

#isaacus

Vad handlar det om?