Debatt
Beräknad läsningstid 5 min

Nya lagar om digitala tjänster ger ordning åt spelplanen på internet

Europeiska kommissionen utgav i december 2020 nya lagförslag, vars mål är rättvisare digitala praxis och tjänster för både företag och konsumenter. Grunden för lagstiftningsförslagen är europeiska värderingar: respekt för mänskliga rättigheter och individuell frihet samt dataskydd, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstatsprincipen. Lagstiftningen skapar en stadig grund, men ett lyckat genomförande i praktiken förutsätter stora ansträngningar.

Författare

Laura Halenius

Projektledare, Konkurrenskraft genom data

Publicerad

Kommissionens syfte är att genom nya föreskrifter säkerställa att konsumenterna på nätet har tillgång till ett brett utbud av trygga produkter och tjänster. Detta betyder att det som är olagligt utanför nätet i framtiden också är olagligt på nätet. Till exempel är det lika brottsligt att sälja stöldgods på internet som att sälja det till någon man möter på gatan.

Dessutom är målet för den nya lagstiftningen att företag som har verksamhet i Europa fritt och jämlikt ska kunna konkurrera på internet på samma sätt som utanför nätet och att till exempel brottsligt innehåll ska avlägsnas ur tjänster.

Internet regleras värdebaserat

Syftet med lagförslaget Digital Markets Act är att försöka hindra de nätjättar som kallas för den inre marknadens portvakter från att missbruka sin ställning. De mest kända plattformsbolagen bland dessa är Google, Amazon, Facebook och Apple som redan har en så pass dominerande marknadsställning att de enligt kommissionens riskbedömning kan hindra sina företagsanvändare och konsumenter från att göra sina tjänster tillgängliga åt konsumenter eller betydligt sakta ner detta.

Den tvist mellan Apple och Epic Games som började i fjol är ett bra exempel på sådan maktutövning. Epic Games lade till i det populära FortNite-spelet möjligheten att köpa pengar som används i spelet utanför Apples App Store.

Orsaken är att Apple tar 30 procent för varje betalning inom spelet, och Epic Games ansåg att detta är orimligt. Apple reagerade på detta genom att helt ta bort FortNite från App Store. Målet är att med hjälp av den nya regleringen avskaffa sådan maktutövning som utgår från plattformsbolagens dominerande marknadsställning och därmed stödja tillväxten av små plattformar, små och medelstora företag och uppstartsföretag.

Dessutom överförs i lagförslaget Digital Services Act som gäller digitala tjänster åt stora plattformsbolag, till exempel Facebook eller Amazon, betydligt mer ansvar för innehåll som publiceras eller säljs genom dem.

Enligt lagförslaget kommer i framtiden bindande EU-omfattande regler att gälla för alla digitala tjänster som kopplar samman konsumenter med varor, tjänster eller innehåll. Dessa regler definierar nätanvändarnas, nätplattformarnas och myndigheternas rättigheter och skyldigheter.

Enligt lagförslaget ska plattformsbolagen också berätta hur algoritmer väljer det innehåll som visas för användarna. I framtiden har forskare allt bättre möjligheter att bedöma hur ansvarsfulla plattformarna är eftersom de har en mer omfattande tillgång till insamlade data.

Digitaliseringen befinner sig i samma situation som trafiken för 150 år sedan

De nya lagstiftningsreformerna kommer i grevens tid, eftersom den pågående globala pandemin har medfört en enorm digital omvälvning som berör nästan alla européers vardag: näthandeln har vuxit exponentiellt, det har blivit vardag för företagen att sköta kontakter via nätet, man håller allt mer kontakt med vänner och släktingar via sociala medier och ärenden med myndigheter sköts alltid då det är möjligt via nätet.

Margrethe Vestager, kommissionär som svarar för EU:s digitala beredskap, jämförde i ett tal som hon höll i december de nya lagarna med trafikljus som togs i bruk för 150 år sedan då bilar började ersätta hästar i trafiken.

Jämförelsen mellan den digitala världen och trafiken är utmärkt. Data utgör grunden för vårt nuvarande samhälle och ska betjäna samhället brett utan monopolisering eller att algoritmiska system skapar diskriminerande praxis och ojämlikhet.

Digitalt ansvar ska sättas högt upp på dagordningen

Det tar lång tid från lagförslag till praktiskt införande och det är sannolikt att företag som omfattas av lagstiftningen fortsätter med en bred lobbying mot förslagen. Det finns emellertid många positiva tecken på att framtidens digitala verksamhetsmiljö ser annorlunda ut än nu.

Lagstiftningen påskyndar utvecklingen, men den fungerar bara som en vägvisare och lämnar många praktiska tillvägagångssätt öppna. Digitalt ansvar måste i större omfattning än lagstiftningen tas upp på företagens och statsförvaltningens agenda innan medborgarnas och kundernas förtroende rubbas. Det tar lång tid att bygga upp förtroende, men det kan förstöras på ett ögonblick.

Förtroende är ett lim som behövs i det digitala samhället för att data ska kunna röra sig och nya digitala tjänster som underlättar vår vardag ska kunna uppstå. De nuvarande referensramarna för ansvar måste utvidgas och det behövs helt nya slags verktyg och rapporteringspraxis för att säkerställa förtroendet.

Bloggen publicerades på engelska den 12 januari 2021 på webbplatsen Brussels Morning.

Vad handlar det om?