Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 4 min

Uudet digilait tuovat järjestystä internetin pelikenttään

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2020 uudet säädösehdotukset, joiden tavoitteena on nykyistä reilummat digitaaliset käytännöt ja palvelut niin yrityksille kuin kuluttajille. Lakialoitteiden perustana ovat eurooppalaiset arvot: ihmisoikeuksien ja yksilönvapauden sekä tietosuojan kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo ja oikeusvaltioperiaate. Lainsäädäntö luo vankan pohjan, mutta onnistunut käytäntöön vienti edellyttää paljon ponnisteluja.

Kirjoittaja

Laura Halenius

Projektijohtaja, Datatalouden tiekartta

Julkaistu

Uusilla säännöksillä komissio pyrkii varmistamaan, että kuluttajien saatavilla on verkossa laaja valikoima turvallisia tuotteita ja palveluja. Toisin sanoen se, mikä on laitonta verkon ulkopuolella, on tulevaisuudessa laitonta myös verkossa. Esimerkiksi varastetun tavaran kauppaaminen internetissä on aivan yhtä rikollista kuin sen myyminen vastaantulijalle.

Lisäksi uuden lainsäädännön tavoitteena on, että Euroopassa toimivat yritykset voivat kilpailla internetissä vapaasti ja tasapuolisesti aivan kuten verkon ulkopuolellakin ja esimerkiksi laiton sisältö on poistettava palveluista.

Internetiä säädellään arvopohjaisesti

Digital Markets Act -säädösehdotuksessa pyritään estämään sisämarkkinoiden portinvartijoiksi kutsuttujen digijättien mahdollisuus käyttää asemaansa väärin. Näistä alustayhtiöistä tunnetuimpia ovat Google, Amazon, Facebook ja Apple, joilla on jo niin dominoiva markkina-asema, että ne komission riskiarvion mukaan voivat estää yrityskäyttäjiensä ja kilpailijoidensa palvelujen saattamisen kuluttajien saataville tai hidastaa tätä merkittävästi.

Viime vuonna käynnistynyt Applen ja Epic Gamesin välinen kiista on hyvä esimerkki tällaisesta vallankäytöstä. Epic Games lisäsi suosittuun FortNite-peliin mahdollisuuden ostaa pelin sisäistä rahaa ohi Applen App Storen.

Syy tähän oli se, että Apple ottaa itselleen jokaisesta pelin sisäisestä maksusta 30 prosenttia, ja tätä Epic Games piti kohtuuttomana. Apple reagoi tähän poistamalla FortNiten kokonaan App Storesta. Tämän kaltaisesta alustayhtiöiden dominoivaan markkina-asemaan perustuvasta vallankäytöstä pyritään uudella sääntelyllä eroon ja näin tuetaan pienten alustojen, pk-yritysten ja start-up-yritysten kasvua.

Digipalveluita koskevassa Digital Services Act -lakiehdotuksessa puolestaan suurille alustayhtiöille, esimerkiksi Facebookille tai Amazonille siirretään huomattavasti nykyistä enemmän vastuuta sisällöistä, joita niiden kautta julkaistaan tai kaupataan.

Lakiehdotuksen mukaan kaikkiin digitaalisiin palveluihin, jotka yhdistävät kuluttajat tavaroihin, palveluihin tai sisältöön, sovelletaan tulevaisuudessa sitovia EU:n laajuisia sääntöjä, joissa määritellään verkon käyttäjien, verkkoalustojen ja viranomaisten oikeudet ja vastuut.

Säädösehdotuksen mukaan alustayhtiöiden tulee myös kertoa, miten algoritmit valikoivat käyttäjille näytettävät sisällöt. Tulevaisuudessa tutkijoilla on nykyistä parempi mahdollisuus arvioida alustojen vastuullisuutta, koska heillä on laajempi pääsy kerättyyn dataan.

Digitalisaatio on samassa tilanteessa kuin liikenne 150 vuotta sitten

Uudet lainsäädäntöuudistukset tulevat kreivin aikaan, sillä käynnissä oleva globaali pandemia on tuonut mukanaan valtavan digitaalisen murroksen, joka koskettaa lähes jokaisen eurooppalaisen arkea: verkkokauppa on kasvanut räjähdysmäisesti, yritysten yhteydenpidossa verkkotapaamisista on tullut arkipäivää, yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin pidetään entistä enemmän sosiaalisen median välityksellä ja asiointi viranomaisten kanssa tapahtuu aina kun mahdollista verkossa.

EU:n digitaalisesta valmiudesta vastaava komissaari Margrethe Vestager vertasi joulukuussa pitämässään puheessa uusia säädöksiä liikennevaloihin, jotka otettiin käyttöön 150 vuotta sitten, kun autot alkoivat korvata hevosia liikenteessä.

Vertaus digitaalisen maailman ja liikenteen välillä on erinomainen. Data on nykyisen yhteiskuntamme perusta, jonka pitää palvella yhteiskuntaa laajasti ilman monopolisoitumista tai sitä, että algoritmiset järjestelmät luovat syrjiviä käytäntöjä ja eriarvoistumista.

Digitaalinen vastuullisuus nostettava asialistalle laajasti

Säädösehdotuksista on vielä pitkä matka käytäntöönpanoon ja on todennäköistä, että yritykset joihin lainsäädäntö kohdistuu, jatkavat laajaa lobbaamista esityksiä vastaan. Ilmassa on kuitenkin paljon positiivisia merkkejä siitä, että tulevaisuuden digitaalinen toimintaympäristö näyttää erilaiselta kuin nyt.

Lainsäädäntö vauhdittaa kehitystä, mutta se on vasta tienviitta ja jättää monia käytännön toimintatapoja auki. Digitaalinen vastuullisuus pitää nostaa lainsäädäntöä laajemmin yritysten ja valtionhallinnon agendalle ennen kuin kansalaisten ja asiakkaiden luottamus horjuu. Luottamuksen rakentaminen kestää pitkään, mutta sen voi tuhota hetkessä.

Luottamus on liima, joka digitaalisessa yhteiskunnassa tarvitaan, jotta data voi liikkua ja uusia arkeamme helpottavia digitaalisia palveluita syntyy. Tarvitaan nykyisten vastuullisuusviitekehysten laajentamista ja kokonaan uudenlaisia työkaluja ja raportointikäytäntöjä, jotta luottamus pystytään varmistamaan.

Blogi on julkaistu englanniksi 12.1.2021 Brussels Morning -sivustolla.

Mistä on kyse?