archived
Beräknad läsningstid 2 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Nytt om Finland: Välfärdsdata för forskning från ett och samma ställe

I framtiden kan forskare, tjänsteutvecklare och företag få anonymiserade välfärdsdata från ett och samma ställe i Finland. Det påskyndar utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar betydligt. Hur är det möjligt? Varför ska forskare vända sig till Finland?

Författare

Jaana Sinipuro

Publicerad

Finland, som nyligen firat sitt 100-årsjubileum, håller på att bli en av de mest intressanta platserna i världen ur forsknings- och näringslivsperspektiv, tack vare de unika finska dataresurserna.

Varför då?

Därför att registren inom den finska hälso- och sjukvården innehåller uppgifter från väldigt långt tillbaka i tiden. I registren har man även samlat värdefulla genomuppgifter och annan intressant forskningsdata, som man kan skapa kohorter av som är intressanta ur forskningssynpunkt, tack vare den specifika personbeteckningen.

För att kunna utnyttja dessa data på ett smidigt och säkert sätt håller man på att skapa en och samma tjänstelucka, vilket kräver reformering av lagstiftningen och ett brett samarbete. I Finland har man påbörjat detta arbete med stor kraft och enligt planerna kommer man att kunna tillhandahålla denna service för forskare i slutet av 2018. Sitra är med i förberedelserna tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd samt andra myndigheter, företag och organisationer.

Enklare vardag för forskare och utvecklare utan att kompromissa med informationssäkerheten

Tjänsten, som riktar sig till forskare, kommer att skötas av en offentlig myndighet i Finland. I framtiden kommer man att få information om tillgänglig data i tjänsten och vägledning i hur man använder dem. Man kommer även att kunna ansöka om forskningstillstånd på samma ställe, som kan beviljas till de instanser som uppfyller kriterierna som fastställs enligt lagen.

Alla data behandlas i en skyddad plattform och lämnas inte ut till externa parter som sådana. Data kan samlas in från flera olika källor och kombineras, men man kan inte identifiera enskilda personer utifrån slutresultatet. Forskares och utvecklares vardag blir betydligt enklare utan att kompromissa med informationssäkerheten.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Det här är första delen i vår videoserie i anslutning till evenemanget 2nd Annual Nordic Precision Medicine Forum den 20–21.3.2018 i Köpenhamn.

#isaacus

Vad handlar det om?