Debatt
Beräknad läsningstid 6 min

Varför gör företagare klokt i att intressera sig för data?

Data är en viktig möjliggörare av ny affärsverksamhet i mikroföretag och små och medelstora företag. I en coachning i databaserad affärsverksamhet som utvecklades av Sitra insåg företagare inom turism- och restaurangbranschen vilken nytta data medför vid ökning av kundförståelse.

Författarna

Katri Korhonen

Expert, Konkurrenskraft genom data

Jari Salo

Advisor, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Publicerad

Företagaren har lönsam affärsverksamhet som mål. Man kan inte vila på sina lagrar, utan verksamheten måste utvecklas för att svara mot kundernas föränderliga behov och förväntningar. Här har data en betydande roll. 

I dataekonomin analyserar och används data för utveckling av tjänster, produkter och affärsverksamheter samt för att öka försäljningen eller till exempel till innovationer. Det talas mycket om dataekonomi, men man har inte riktigt ännu insett vilket värde data har för företagens konkurrenskraft. Data ska emellertid ses som kapital som man inte ska slösa bort, utan förstå och förädla. Tills vidare har små och medelstora företag utnyttjat data rätt lite.

Tillväxt genom data-programmet, som har utvecklats av Sitra, erbjuder finländska företag information och verktyg för att utveckla tjänster med hjälp av data. Utvecklingscentralen för Informationssamhälle (TIEKE) genomförde i fjol för mikroföretag och små och medelstora företag inom turism- och restaurangbranschen coachningen Tillväxt genom data, där över 500 företagare från olika delar av Finland fördjupade sig i möjligheterna med data. 

Behov före teknik

Vilken nytta har då företagare av data? När man talar om data riktas uppmärksamheten ofta till tekniker som används för att samla in och bearbeta data. Många använder emellertid redan den teknik som behövs. Data samlas i kundinformationsprogram, betalningsapplikationer, på webbplatser eller i uppföljningen av energiförbrukning och sociala medier.

Nytt tänkande behövs för identifiering och förädling av redan insamlade data samt för kreativ sammanslagning av datakällor. Då ger data nytt värde. Innan nya tekniker skaffas är det bra att fundera över vilka av företagets och kundernas behov man på riktigt vill lösa genom användningen av data.

Förstå kunderna

Under coachningen bekräftades uppfattningen om att data är särskilt användbart för identifiering av kundernas behov och verksamhet. I programvaror och plattformar samlas information om kundernas preferenser, konsumtionsmodeller och intressen som kan användas i marknadsföring och produktutveckling. Data kan även samlas in till exempel med kundenkäter eller genom att erbjuda kunderna möjligheten att registrera sig på en e-postlista eller i en mobilapplikation. 

Under coachningen insåg deltagarna att data ökar kundförståelse och å andra sidan att man genom kundförståelse kan samla in rätt data. Bättre förståelse av kunderna hjälper till att bättre rikta tjänster också till nya målgrupper. Det är klokt att redan i utvecklingsfasen av idéer testa sina egna antaganden hos kunderna. Ibland är mindre också mer: ibland kan ett mer begränsat urval som har riktats till och prissatts för en begränsad kundkrets visa sig vara en mycket produktiv lösning.

I coachningen såg man att det är klokt att utöka och analysera kundregistret längs vägen. När man börjar testa marknadsföring i olika kanaler, kan dess effektivitet testas med små summor i sociala medier, med olika innehåll och i olika geografiska områden. Och visst hittar man data också på andra ställen än var man själv samlar in dem: företagarna insåg bland annat att användningen av väderdata i marknadsföringen av tjänster som gäller fritidsverksamhet är betydande – det lönar sig att satsa på marknadsföring enligt det kommande vädret. 

Snabbt i gång

Det lönar sig att komma snabbt i gång och göra lite åt gången då man använder data. Många utvecklingsprojekt kan kännas tunga för mikroföretagare och små och medelstora företagare, men dataexperiment är tacksamma eftersom de utvecklas snabbt och inte förutsätter stora investeringar.

Utvecklingen av en databaserad affärsmodell blir inte färdig på en gång. Genom att regelbundet och modigt fortsätta att samla in och analysera data får man uppdaterad information om sin egen affärsverksamhet och dess kapacitet. Detta gör det lättare att snabbt reagera på förändringar och fatta beslut utgående från aktuell information. Man behöver inte åka ensam på dataresan. Man kan byta idéer med partner och kollegor och skaffa nya kunskaper. 

Artikeln har också publicerats på TIEKEs webbplats.

Vad handlar det om?