Programmet Tillväxt genom data

Programmet uppmuntrar finländska företag att utveckla ny, databaserad affärsverksamhet med rättvisa spelregler. Med hjälp av konceptet och materialen kan organisationerna genomföra programmet på egen hand och på ett kostnadseffektivt sätt.

Vad handlar det om?

Programmet Tillväxt genom data baserar sig på utbildningspilotprojekt som genomförts inom Sitras projekt IHAN för en rättvis dataekonomi. I IHAN-företagsprogrammet deltog ett tjugotal företag och i IHAN-företagsboosten (länk på finska), som leddes av Juniorhandelskammaren, deltog 40 företag.

Tillväxt genom data-materialet som tagits fram för programmet erbjuder finländska företag information och verktyg för att utveckla tjänster med hjälp av data. Det finskspråkiga materialet lämpar sig för alla branscher och är avsett särskilt för att utveckla små och medelstora företags affärsverksamhet. För närvarande håller vi på att lägga sista handen vid materialet och målet är att det ska bli färdigt i april.

Materialet omfattar bearbetnings- och verktygsmallar samt bakgrundsmaterial för dessa. Det finns sammanlagt 125 filer. Med hjälp av materialet kan organisationen genomföra programmet i egen regi. Materialet kan även tillämpas för att genomföra programmet delvis och i moduler.

I det reviderade programmet har vi sett över strukturen och uppdaterat materialet utifrån feedbacken från företag och expertcoacher som deltog i pilotprojekten.

Under färden har programmet och materialet bearbetats av bland annat Futurice, Innovestor Ignite, Verona Consulting, Juniorhandelskammaren och Taival Advisory.

Vad händer nu?

TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf stödjer rese- och restaurangbranschen som efter pandemin befinner sig i ett krävande läge genom att genomföra en riktad Tillväxt genom data-utbildning.

TIEKEs utbildningsprogram (länk på finska) genomförs som en nätkurs som pågår fram till slutet av år 2022. Under förändringsresan coachas företagen av de främsta experterna inom sina respektive områden, bland annat tjänstedesign och ekosystemverksamhet.

Utbildningen börjar och inlärningsmiljön öppnas i april 2022. Grupperna som börjar sin resa tillsammans i april och juni. Det går också att delta i utbildningen genom självstudier medan den pågår.

Blev du intresserad av att anordna ett program?

Identifiera och känn till din målpublik. Vilka slags behov och önskemål har de för att utnyttja och dela data? Inom vilka områden har branschen redan avancerat, var finns det mest utrymme for utveckling?

Materialet blir färdigt i april 2022 och du kan beställa det på adressen ihan@sitra.fi.

Fundera över hur utbildningsmaterialet kunde tjäna deltagarna i ditt program. Vilka delar är viktiga, vilka delar är det bäst att uppdatera så att de ännu bättre tjänar deltagarna i just er bransch? Genomför du ett traditionellt utbildningsprogram ansikte mot ansikte eller arbetar ni via nätet?

Ta del av de förändringsresan för företag som deltagit i pilotprojekten (länk på finska) och ta vara på tips och lärdomar för ditt eget utförande.

Kontakta Sitra och berätta att du tänker ordna ett utbildningsprogram. Hos oss får du experthjälp så att du kommer i gång

Kontakta oss

Vad handlar det om?