Programmet Tillväxt genom data

Programmet uppmuntrar finländska företag att utveckla ny, databaserad affärsverksamhet med rättvisa spelregler. Med hjälp av konceptet och materialen kan organisationerna genomföra programmet på egen hand och på ett kostnadseffektivt sätt.

Vad handlar det om?

Programmet Tillväxt genom data baserar sig på utbildningspilotprojekt för databaserad affärsverksamhet som genomförts inom Sitras projekt IHAN för en rättvis dataekonomi. I IHAN-företagsprogrammet deltog ett tjugotal företag och i IHAN-företagsboosten, som leddes av Juniorhandelskammaren, deltog 40 företag.

Under färden har programmet och materialet bearbetats av bland annat Futurice, Innovestor Ignite, Verona Consulting, Juniorhandelskammaren och Taival Advisory.

Vad händer nu?

Rese- och restaurangbranschen befann sig efter pandemin i ett krävande läge. TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf stödde branscehn genom att genomföra en riktad Tillväxt genom data-webbcoachning under år 2022.

Detta var den första coachingen i enlighet med Tillväxt genom data-programkonceptet. Under förändringsresan coachades företagen av de främsta experterna inom sina respektive områden, bland annat tjänstedesign och ekosystemverksamhet. Webbinarierna nådde ut till nästan 500 företagare i hela Finland.

År 2023 startar två nya coachningar som stöder utvecklingen av databaserad affärsverksamhet och som utgår från Sitras program Tillväxt genom data. 

Coachningsprogrammet Datamatka (Dataresan), som genomförs av TIEKE och Going Green Oy, stöder natur- och matturismföretag som verkar i glest bosatta områden till exempel i att effektivisera och förnya sin affärsverksamhet med hjälp av data. Coachningprogrammet har även ett starkt fokus på ansvar, eftersom företag som genomfört Datamatka-coachningen kan ansöka om ett ansvarscertifikat för turismbranchen.

Du kan anmäla dig till TIEKEs Datamatka (Dataresan) fram till maj 2023.

Kasvua datasta -Kasvupolku® (Tillväxtsstigen Tillväxt genom data) som baserar sig på sparrning stöder däremot företag som söker stark tillväxt, särskilt med hjälp av databaserade lösningar. Coachningen, som produceras av Kasvu Open, fokuserar på att expandera affärsverksamheten med hjälp av stark sparrning från guruer i branschen. De företag som väljs ut till Kasvupolku-sparrningsprogrammen kan om de vill tävla om titeln som Årets tillväxtföretag.

Läs mera om utbildningen från KasvuOpens sidor (endast på finska).

Tillväxt genom data-materialpaket (endast på finska)

Tillväxt genom data-materialet som tagits fram för programmet erbjuder finländska företag information och verktyg för att utveckla tjänster med hjälp av data. Det finskspråkiga materialet lämpar sig för alla branscher och är avsett särskilt för att utveckla små och medelstora företags affärsverksamhet.

Med hjälp av materialet kan organisationen genomföra programmet i egen regi. Materialet kan även tillämpas för att genomföra programmet delvis och i moduler.

I det reviderade programmet har vi sett över strukturen och uppdaterat materialet utifrån feedbacken från företag och expertcoacher som deltog i pilotprojekten.

Materialen erbjuder ett heltäckande informationspaket om dataekonomin och verktygen innehåller bland annat olika underlag, benchmark-material och videor. 

Ladda ner materialen här (endast på finska).

Kontakta oss

personer
Katri Korhonen
Expert, Konkurrenskraft genom data
personer
Jyri Arponen
Direktör, industri och innovation

Vad handlar det om?