blogg
Beräknad läsningstid 5 min

Varför måste man förändra framtiden och Sitra?

I nästan ett decennium har Finland varit på första plats som världens lyckligaste land.  Det är värt att glädjas åt. Samtidigt visar många mätare att Finland har tvekat då man istället borde ha förnyats. Som en konsekvens är vi på väg att förtvina.

Författare

Atte Jääskeläinen

Överombudsman, Sitra

Publicerad

Finlands ekonomi har inte vuxit på 15 år. Vi lever längre än tidigare, men antalet barn som föds är litet. Omkring oss håller världen på att delas in i block. Vår 1 300 kilometer långa gräns med Ryssland har stängts.

Vi anslöt oss till Nato för att få säkerhet. Vi strävar efter att trygga ekonomin genom att satsa miljarder på forskning och innovationer. I samma veva blir tonen i samhällsdebatten skarpare, trots att vi just nu borde göra bättre. 

I denna situation har Sitra beslutat att förnya sig så att vi ska kunna bygga upp en bättre morgondag för Finland på ett långsiktigt och effektivt sätt.

Resurser där behovet är störst

Intressentgrupperna ger utmärkt återkoppling på Sitras arbete. Informationen vi producerar är högklassig. Vi hyllas för vårt mod och vårt framtidstänk som inte låter sig kuvas av tabun.

Vi har infriat en plats bland de främsta aktörerna i världen: vår kompetens inom förutsägelse hör till den prisbelönta, internationella spetsen. Inom hållbarhetstänk och praktiska åtgärder som hör ihop med det har vi verkat som utmanare på global nivå.

Varför förnya sig? För att Sitra inte kan titta på medan Finland inte håller jämn takt med de nordiska jämförelsegrupperna i den samhälleliga utvecklingen. Det är inte heller möjligt eftersom främjandet av ekonomins tillväxt och den finländska stabila utvecklingen är en lagstadgad uppgift för Sitra som grundades år 1967.

Vi lyfter nu ekonomisk tillväxt till kärnan av vår nya strategi. Efter en paus som varat i flera år återvänder Sitra också till innovationsaktörernas fält. Bland våra intressenter önskade nio av tio detta. Särskilt satsar vi på samhällsinnovationer som förnyar Finland på en bred front, eftersom vårt land måste kunna producera tjänster och använda gemensamma medel mer effektivt än i nuläget.

I det första skedet tar vi itu med fyra samhälleliga utmaningar. Utöver ekonomins tillväxt är de övergången till hållbarhet, demokrati och polarisering samt data och artificiell intelligens. Vi diskuterar dock kontinuerligt och åtminstone årligen i vilka ämnen Sitras kompetens och resurser kommer bäst i användning ur Finlands perspektiv.

Vi lyfter ekonomisk tillväxt till kärnan av vår nya strategi.

Hur i praktiken?

Den nya strategin ökar Sitras smidighet och effektivitet, dvs. förmåga att ta tag i nya fenomen och frågor som är viktiga för Finland.

Vi pejlar utvecklingsförlopp som är centrala för Finland och fördjupar oss i icke-önskvärda utsikter, som kräver särskild uppmärksamhet.

När uppfattningen om problemet börjat klarna söker vi lösningar på det tillsammans med andra aktörer i samhället.

När lösningarna hittas är vi beredda att stöda implementeringen av dem med både vår egen sakkunskap och med en större finansieringsinsats än i nuläget.

För att kunna ta tag i de allra svåraste ödesfrågorna i samhället kanaliserar vi mer resurser till förutsägelsearbetet. Det finns ett enormt behov av framtidsinformation, även på andra håll i samhället.

På ett internt plan innebär förändringen att vi avstår från Sitras nuvarande organisation och strategiska teman. Största delen av personalen övergår till de nya funktionerna som grundas. Vi utvärderar ständigt antalet av personalen, eftersom vårt arbete och vår verksamhet finansieras med avkastning från placeringsverksamheten. Den internationella verksamheten separeras och ansöker i fortsättningen om sin finansiering främst utanför Finland. Således kan en allt större del av Sitras resurser användas för att finansiera samhälleliga reformer och samarbete. Sitra gör därför en betydande satsning på att hitta nycklarna till ekonomisk tillväxt för Finland.

Strategireformen har beretts sedan hösten 2023. Personal, hundratals intressenter och direktörer för internationella tankesmedjor har deltagit i arbetet. Även Sitras styrelse och förvaltningsråd har haft en stark röst. Dessa organ har en nyckelroll även i fortsättningen när man väljer vilka samhälleliga utmaningar som Sitra ska bearbeta.

För att kunna ta tag i de allra svåraste ödesfrågorna i samhället kanaliserar vi mer resurser till förutsägelsearbetet.

Vi blickar långt, vi agerar nu

Nyligen ställde nioåriga Luukas Mäkelä frågan om varför man måste förändra framtiden i spalten Lasten tiedekysymykset (Barns vetenskapsfrågor) i Helsingin Sanomat. HS kontaktade Sitra och vår expert på förutsägelse Sanna Rekola svarade Luukas bland annat så här: ”Tillsammans kan vi hitta visioner om en framtid som är så bra som möjligt för så många som möjligt. Tillsammans kan vi också agera för att förverkliga dem.” (fri översättning)

Tanken om att göra saker tillsammans är också kärnan i Sitras nya strategi. Jag vill att Sitra som förnyas ska lyssna ännu bättre än förut. Dessutom vill jag att Sitra i högre grad uppfattas som en partner i Finlands förnyelse.

Endast genom att göra saker tillsammans kan vi vända Finlands riktning mot det bättre. I svåra situationer har vi även klarat av det innan. Blicken måste vara vänd långt framåt, men vårt agerande ska ske här och nu.

Vad handlar det om?