blogit
Arvioitu lukuaika 4 min

Miksi tulevaisuutta ja Sitraa pitää muuttaa?

Suomi on melkein vuosikymmenen pitänyt kärkipaikkaa maailman onnellisimpana maana.  Siitä on syytä olla iloinen. Samalla moni mittari osoittaa, että Suomi on empinyt, kun olisi pitänyt uusiutua. Sen seurauksena olemme näivettymisen tiellä.

Kirjoittaja

Julkaistu

Suomen talous ei ole kasvanut 15 vuoteen. Elämme aiempaa pidempään, mutta lapsia syntyy ennätysvähän. Maailma ympärillämme on jakautumassa blokkeihin. Maamme 1300 kilometriä pitkä raja Venäjän kanssa on kiinni.

Liityimme Natoon saadaksemme turvallisuutta. Taloutta pyrimme turvaamaan panostamalla miljardeja tutkimukseen ja innovaatioihin. Samanaikaisesti yhteiskunnallisen keskustelun sävyt jyrkkenevät, vaikka juuri nyt meidän pitäisi pystyä parempaan. 

Tässä tilanteessa Sitra on päättänyt uudistua, jotta pystyisimme rakentamaan Suomelle parempaa huomista pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti.

Resurssit sinne, missä tarve on suurin

Sidosryhmät antavat Sitran työstä erinomaista palautetta. Tuottamamme tieto on laadukasta. Meitä kiitetään rohkeudesta ja tabuja kumartamattomasta tulevaisuusajattelusta.

Olemme lunastaneet paikan maailman eturivin toimijoiden joukossa: Ennakointiosaamisemme on palkittua, kansainvälistä kärkeä. Kestävyysajattelussa ja siihen liittyvissä käytännön toimissa olemme toimineet maailmanlaajuisina kirittäjinä.

Miksi siis uudistua? Koska Sitra ei voi katsoa sivusta, kun Suomi putoaa pohjoismaisten verrokkien vauhdista yhteiskunnallisessa kehityksessä. Mahdotonta se on siksikin, että talouden kasvun ja Suomen vakaan kehityksen edistäminen on 1967 perustetun Sitran lakisääteinen tehtävä.

Nostamme talouden kasvun nyt uuden strategiamme ytimeen. Sitra palaa vuosien tauon jälkeen myös innovaatiotoimijoiden kentälle. Yhdeksän kymmenestä sidosryhmiimme kuuluvasta toivoo tätä. Panostamme erityisesti Suomea laajasti uudistaviin yhteiskunnallisiin innovaatioihin, sillä maamme pitää kyetä tuottamaan palveluja ja käyttää yhteisiä varoja nykyistä tehokkaammin.

Ensi vaiheessa tartumme neljään yhteiskunnalliseen haasteeseen. Ne ovat talouden kasvun ohella kestävyyssiirtymä, demokratia ja polarisaatio sekä data ja tekoäly. Pohdimme kuitenkin jatkuvasti, vähintään vuosittain, missä aiheissa Sitran osaaminen ja resurssit ovat Suomen näkökulmasta parhaassa käytössä.

Nostamme talouden kasvun uuden strategiamme ytimeen.

Miten käytännössä?

Uusi strategia lisää Sitran ketteryyttä ja tehokkuutta eli kykyä tarttua Suomelle tärkeisiin uusiin ilmiöihin ja asioihin.

Luotaamme Suomen kannalta keskeisiä kehityskulkuja, ja syvennymme erityistä huomiota vaativiin, ei-toivottuihin näkymiin.

Kun käsitys ongelmasta on täsmentynyt, etsimme siihen ratkaisuja yhdessä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Ja kun ratkaisuja löytyy, olemme valmiit tukemaan niiden käyttöönottoa sekä omalla asiantuntemuksellamme että nykyistä isommalla rahoituspanoksella.

Jotta osaamme tarttua yhteiskunnan kaikista kiperimpiin kohtalonkysymyksiin, kanavoimme lisää resursseja ennakointityöhön. Tulevaisuustiedolle on valtava tarve myös muualla yhteiskunnassa.

Sisäisesti muutos tarkoittaa sitä, että luovumme Sitran nykyisestä organisaatiosta ja strategisista teemoista. Suurin osa henkilökunnasta siirtyy perustettaviin uusiin toimintoihin. Arvioimme henkilökunnan määrää jatkuvasti, sillä työmme ja toimintamme rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Kansainvälinen toiminta eriytetään ja hakee jatkossa rahoituksensa pääosin Suomen ulkopuolelta. Yhä suurempi osa Sitran resursseista voidaan näin käyttää yhteiskunnallisten uudistusten ja yhteistyön rahoittamiseen. Sitra tekeekin merkittävän panostuksen talouden kasvun avaimien löytämiseen Suomelle.

Strategiauudistusta on valmisteltu syksystä 2023. Työhön ovat osallistuneet niin henkilökunta, sadat sidosryhmien edustajat kuin kansainvälisten ajatushautomoiden johtajia. Myös Sitran hallituksella ja hallintoneuvostolla on ollut vahva ääni. Nämä toimielimet ovat jatkossakin avainasemassa, kun yhteiskunnallisia haasteita valitaan Sitran työstettäviksi.

Jotta osaamme tarttua yhteiskunnan kaikista kiperimpiin kohtalonkysymyksiin, kanavoimme lisää resursseja ennakointityöhön.

Katsomme kauas, toimimme nyt

9-vuotias Luukas Mäkelä ihmetteli äskettäin Helsingin Sanomien Lasten tiedekysymykset -palstalla, miksi tulevaisuutta pitää muuttaa. HS otti yhteyttä Sitraan, ja ennakoinnin asiantuntijamme Sanna Rekola vastasi Luukakselle muun muassa näin: ”Yhdessä voimme löytää visioita tulevaisuudesta, jotka olisivat mahdollisimman hyviä mahdollisimman monelle. Yhdessä voimme myös toimia niiden toteuttamiseksi.

Ajatus yhdessä tekemisestä on myös Sitran uuden strategian ytimessä. Haluan, että uudistuva Sitra on aiempaa kuuntelevampi. Lisäksi haluan, että Sitra mielletään nykyistä enemmän kumppaniksi Suomen uudistumisessa.

Vain tekemällä asioita yhdessä voimme kääntää Suomen suunnan parempaan. Vaikeissa tilanteissa olemme aiemminkin kyenneet siihen. Katseen on oltava kaukana, mutta tekemisen pitää tapahtua tässä ja nyt.

Mistä on kyse?