Beräknad läsningstid 1 min

Exempelmanus för dialogens inledning

Publicerad

”Välkomna.

Syftet med den här diskussionen är att vi ska lära från varandra och höra varje deltagares synpunkter och erfarenheter om ämnet som behandlas. Syftet är inte att övertala, debattera eller övertyga andra om vår egen åsikt, utan att ge utrymme för olika perspektiv och bygga förståelse på basis av andras kommentarer.

Syftet med den här diskussionen är att bygga nya synpunkter om ämnet som behandlas och att lära från varandra. Jag hoppas att diskussionen kommer att ge er ny förståelse för vad som är viktigt för andra, samt en djupare förståelse för vad som är viktigt för dig.

Som diskussionens ledare styr jag diskussionen och ser till att var och en får tala och att vi följer diskussionens spelregler. (Gå igenom reglerna) Känns de här reglerna bra för alla?”

Projekt

Rondpaus

Kan vem som helst diskutera samhällsfrågor på ett konstruktivt sätt och börja engagera sig i dem? Det här tar vi reda på i projektet Rondpaus.

Publicerad

Ladda ner korten för att leda diskussionen

Fler verktyg

Bli dialogmästare så här.

Praktiska lärdomar om dialogen

Så fungerar det.

Vad handlar det om?