Verktyg
Beräknad läsningstid 1 min

Exempelmanus för dialogens inledning

Publicerad

”Välkomna.

Syftet med den här diskussionen är att vi ska lära från varandra och höra varje deltagares synpunkter och erfarenheter om ämnet som behandlas. Syftet är inte att övertala, debattera eller övertyga andra om vår egen åsikt, utan att ge utrymme för olika perspektiv och bygga förståelse på basis av andras kommentarer.

Syftet med den här diskussionen är att bygga nya synpunkter om ämnet som behandlas och att lära från varandra. Jag hoppas att diskussionen kommer att ge er ny förståelse för vad som är viktigt för andra, samt en djupare förståelse för vad som är viktigt för dig.

Som diskussionens ledare styr jag diskussionen och ser till att var och en får tala och att vi följer diskussionens spelregler. (Gå igenom reglerna) Känns de här reglerna bra för alla?”

Vad handlar det om?