archived
Beräknad läsningstid 1 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Använd alla trafikmedel behändigt!

Mobilitet som en tjänst-servicepaketen erbjuder ett helt nytt sätt att utnyttja till exempel kollektivtrafik, hyresbilar och taxi. Du väljer bara det servicepaket som passar dig bäst och använder olika transportmetoder hur du vill till ett fast månadspris.

Publicerad

Besparingar: Storleken och priserna på servicepaketen varierar. Den besparing som uppstår beror på dina mobilitetsbehov och det servicepaket du väljer. Att använda tjänsten är något billigare än att ha egen bil.

Observera: MaaS-tjänsterna är först på intåg på marknaden så det finns knappt med alternativ för närvarande. Men det kommer antagligen att komma nya tjänster under de kommande åren, så håll det här alternativet på minnet.

Mindre koldioxidavtryck: Genom att utnyttja en tjänst i stället för att ha en privat bil kan du minska ditt koldioxidavtryck cirka sex procent om året.

Tips: Prova på applikationerna Whim eller Kyyti. På Motivas sidor hittar du en bra presentation om du vill sätta dig in närmare i tjänstens idé.

Vad handlar det om?