cases
Beräknad läsningstid 3 min

Bli inspirerad av förändringsaktörskap

De som skapar förändring har genom tiderna också varit framtidstänkare. De har haft modet att ställa frågor, ifrågasätta och föreställa sig det som ännu inte finns.

Publicerad

VERKTYG: Bli inspirerad av förändringsaktörer

Vem egentligen är en förändringsaktör eller samhällspåverkare? Ofta tänker vi kanske att det traditionella och ”officiella” sättet att påverka, till exempel partipolitik, är det enda sättet att vara en förändringsaktör. Vi har emellertid många sätt att delta och påverka och driva förändring – och alla dessa behövs. Utredningen Suomalaiset kansalaisvaikuttajina undersökte olika sätt att påverka i samhället. Profiler för medborgarpåverkare som identifierades i utredningen är: den som vänder bort blicken, den som bevakar de närmastes intressen, den upplysta skeptikern, vardagens soffpåverkare, den som främjar det allmänna bästa samt den aktiva uppbyggaren. Utredningen visar bland annat att mycket olika saker motiverar människor till att påverka. Förutom motivation varierar de medel som används mycket från aktivism till att ge tummen upp i sociala medier.
Därmed finns det många slags förändringsaktörer. Idén med detta verktyg är att först identifiera en förändringsaktör som man själv är inspirerad av och därefter utreda vilka medel denna person har använt för att främja den förändring som han eller hon vill uppnå. När detta verktyg används i gruppen, får man ett mångsidigt urval av olika slags förändringsaktörer och sätt att påverka samhället. Det egentliga syftet är naturligtvis att ur förändringsaktörens verktygslåda stjäla de bästa medlen och förbättra dem.

Gör så här

  1. Alla väljer en person som ni av en eller annan anledning anser är en förändringsaktör. Personen kan ha varit aktiv för länge sedan eller i nuet, han eller hon kan vara en världskänd påverkare eller en bekant granne, en traditionell påverkare, en som utvecklar nya verksamhetsmodeller eller något mittemellan. Det viktigaste är att personen inspirerar dig.
  2. Ta var och en itu med utredningsarbetet och förtydliga vilken slags förändringsaktör den valda personen är. Ta åtminstone reda på:

a. Vilken förändring han eller hon driver/drev?
b. Vad har varit hans eller hennes verktygslåda som förändringsaktör?
c. Vad har han eller hon lyckats med?

Använd alla tillgängliga informationskällor. Det viktiga är inte att skapa en fullständigt korrekt eller exakt profil, utan snarare en övergripande bild av personen som förändringsaktör. Man kan använda till exempel 15 minuter till utredningsarbetet, dvs. det lönar sig inte att dyka in för djupt, eftersom man nu söker inspiration, inte en personhistoria.

Vad handlar det om?