Työkalu
Arvioitu lukuaika 2 min

Inspiroidu muutoksentekijöistä

Muutoksentekijät ovat kautta aikain olleet myös tulevaisuusajattelijoita. Heillä on ollut rohkeutta kysyä ja kyseenalaistaa sekä kuvitella se, mitä ei vielä ollut olemassa.

Julkaistu

Työkalu: Inspiroidu muutoksentekijöistä

Kuka oikeastaan on muutoksentekijä tai yhteiskunnallinen vaikuttaja? Saatamme helposti ajatella, että perinteinen ja ”virallinen” vaikuttamisen tapa, esimerkiksi puoluepolitiikka, on ainoa tapa olla muutoksentekijä. Meillä on kuitenkin monta tapaa osallistua ja vaikuttaa ja ajaa muutosta – ja kaikkia niitä tarvitaan. Suomalaiset kansalaisvaikuttajina -selvityksessä tutkittiin erilaisia tapoja vaikuttaa yhteiskunnassa. Selvityksessä tunnistetut kansalaisvaikuttajaprofiilit ovat: muualle katsoja, lähipiirin edunvalvoja, valveutunut skeptikko, arjen sohvavaikuttaja, yleisen hyvän edistäjä sekä aktiivinen rakentaja. Selvitys muun muassa osoittaa, että vaikuttamisessa ihmisiä motivoivat hyvin erilaiset asiat. Motivaation lisäksi käytetyt keinot vaihtelevat paljon aktivismista somessa peukuttamiseen.

Muutoksentekijöitä on siis monenlaisia. Tämän työkalun ideana on ensin tunnistaa joku itseä inspiroiva muutoksentekijä ja sen jälkeen selvittää, millaisin keinoin tämä henkilö on tavoittelemaansa muutosta edistänyt. Kun tätä työkalua käytetään ryhmässä, saadaan kokoon monipuolinen kattaus erilaisia muutoksentekijöitä ja keinoja vaikuttaa yhteiskuntaan. Perimmäinen tarkoitus on tietysti varastaa ja parastaa muutoksentekijöiden työkalupakista toimivimmat keinot.

Tee näin

  1. Valitkaa jokainen joku henkilö, joka on mielestänne tavalla tai toisella muutoksentekijä. Hän voi olla vuosien takaa tai nykyhetken vaikuttaja, maailmankuulu vaikuttaja tai tuttu naapurista, perinteinen vaikuttaja, uusien toimintamallien kehittäjä tai jotain siltä väliltä. Tärkeintä on, että henkilö inspiroi sinua.
  2. Ryhtykää kukin selvitystyöhön ja kirkastakaa, millainen muutoksentekijä valittu henkilö on. Selvittäkää ainakin:

a. Mitä muutosta hän ajaa/ajoi?
b. Mikä on ollut hänen keinovalikoimansa muutoksentekijänä?
c. Missä hän on onnistunut?

Käyttäkää apunanne kaikkia mahdollisia tietolähteitä. Oleellista ei ole saada luotua täydellisen paikkansapitävää ja tarkkaa profiilia vaan ennemminkin kokonaiskuva henkilöstä muutoksentekijänä. Selvitystyöhön voi käyttää esimerkiksi 15 minuuttia, eli liian syvälle ei kannata sukeltaa, sillä nyt haetaan inspiraatiota, ei henkilöhistoriaa.

Mistä on kyse?