julkaisut

Suomalaiset kansalaisvaikuttajina

Kuinka edistää osallisuutta ja osallistumista 2020-luvulla?

Kirjoittajat

Anni Ojajärvi, Topias Tuomisto, Jussi Olkkonen, Saana Tikkanen

Julkaistu

Selvityksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, mistä suomalaisten halu vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kumpuaa – tai on kumpuamatta. Tämän tiedon avulla erilaiset toimijat voivat entistä paremmin hahmottaa omia keinojaan aktivoida keskenään eri tyyppisiä ihmisryhmiä.

Tätä Suomalaiset kansalaisvaikuttajina-selvitystä varten haastateltiin ensin 17 eri taustaista ja osallistumistavoiltaan erilaista suomalaista.

Haastatteluissa selvitettiin heidän motiivejaan vaikuttaa ja osallistua heille itselle tärkeisiin asioihin ja näitä koskeviin päätöksiin. Tavoitteena oli ymmärtää, miten ihmiset määrittelevät vaikuttamisen ja miten vaikuttamisen lähiyhteisöön, asuinalueeseen, kansallisiin kysymyksiin ja globaaleihin asioihin tulisi ihmisten itsensä mielestä toimia.

Selvityksessä tunnistetut kansalaisvaikuttajaprofiilit ovat: muualle katsoja, lähipiirin edunvalvoja, valveutunut skeptikko, arjen sohvavaikuttaja, yleisen hyvän edistäjä ja aktiivinen rakentaja. Yksi havainto profiileihin liittyen on, että suomalaiset jakautuvat vaikuttamisen motivaatiotekijöissä hyvinkin erilaisiin ryhmiin. Yleisellä tasolla ei löydy montaakaan tekijää, joissa edes yli viidennes suomalaisista olisi samaa tai täysin samaa mieltä. Osallistumisen syiksi tunnistettiin mm. osallistumisen helppous, usko hyvän tekemisen kierteeseen ja ystävien kannustus. Osallistumista estivät mm. epäusko omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja ajatus siitä, että kaikki on jo ihan hyvin.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Suomalaiset kansalaisvaikuttajina

Alaotsikko

Kuinka edistää osallisuutta ja osallistumista 2020-luvulla?

Tekijät

Anni Ojajärvi, Topias Tuomisto, Jussi Olkkonen, Saana Tikkanen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

32 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-166-5

ISBN (PDF)

978-952-347-167-2

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

kansalaistoiminta, vaikuttaminen, osallistuminen, yhteiskunta, päätöksenteko

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

166

Mistä on kyse?