archived
Beräknad läsningstid 1 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Börja finansiera hållbara lösningar

Gräsrotsfinansieringstjänster ger oss alla en möjlighet att påverka vilka idéer, produkter och tjänster som blir verklighet. Gräsrotsfinansiering är även ett enkelt och effektivt sätt att stöda företag som skapar hållbara lösningar.

Publicerad

Besparingar: Det finns alltid risker förknippade med investeringar, men till exempel har ansvarskännande portföljer satts ihop på så vis att de borde ge en rimlig avkastning.

Observera: Antalet hållbara placeringssätt och gräsrotsfinansieringskampanjer är ännu inte så stort, och de har ett avkastnings-riskförhållande som ligger över genomsnittet.        

Mindre koldioxidavtryck: Genom att placera femtio euro i månaden i ekologiska fonder minskar du ditt koldioxidavtryck med något under en procent om året. Utsläppen minskar genom investeringar i funktioner som har lägre utsläpp och mindre förbrukning av naturresurser.

Tips: På webbplatsen Joukon Voima kan du finansiera projekt som främjar förnybar energi eller hållbar konsumtion. Din bank ger dig information om ansvarsfulla fonder.

Vad handlar det om?