Verktyg
Beräknad läsningstid 2 min

Börja här: Tolkning av olika framtider samt val som gäller framtiden

Den som tolkar olika framtider bedömer effekterna av olika utvecklingstrender på sin egen verksamhet och väljer vad som är önskvärt för hen.

Publicerad

Framtiden utvecklas inte enbart av sig själv. Vi kan påverka den. Därför räcker det inte enbart med att studera trender och signaler, utan vi måste också tolka dem. Tolkning handlar om att vi bedömer vad de olika trenderna och de svaga signalerna innebär för det tema som vi studerar och att vi försöker koppla de olika potentiella utvecklingsförloppen i framtiden till vår egen vardag. När vi tolkar, introducerar vi med andra ord framtiden på vår vardagsnivå och tänker på vilka effekter den kan ha på aktiviteterna i vår egen organisation.

Vid tolkning är det viktigt att fundera över sin egen relation till olika framtider och till sina möjligheter att påverka dem. Vad är önskvärt, vad är inte önskvärt? Och vad är det möjligt att påverka, vad ska vi anpassa oss till? Det är bra att hålla i minnet att det alltid är möjligt att påverka framtiderna, även om vissa utvecklingsförlopp kan verka oundvikliga.

De följande bloggarna och verktygen hjälper dig att bilda dig en uppfattning om vad det lönar sig att fokusera på, vad olika utvecklingsförlopp innebär för ett bestämt tema och vad vi tar för givet när vi tänker på framtiden.

Vad handlar det om?