Työkalu
Arvioitu lukuaika 1 min

Aloita tästä: Tulevaisuuksien tulkinta ja valinnat

Tulevaisuuksien tulkinnassa arvioidaan vaikutuksia omaan toimintaan ja valitaan mikä on toivottavaa.

Julkaistu

Tulevaisuus ei vain tapahdu itsestään, vaan voimme vaikuttaa siihen. Siksi pelkkä trendien ja signaalien tarkastelu ei riitä. Trendit ja heikot signaalit täytyy myös tulkita. Tulkinnassa mietitään, mitä trendit ja heikot signaalit tarkoittavat tarkasteltavan teeman kannalta, ja pyritään kytkemään tulevaisuuden mahdolliset kehitykset omaan arkeen. Toisin sanoen tulkinnassa tulevaisuus arkipäiväistetään ja pohditaan vaikutuksia oman organisaation tekemiseen.

Tulkinnassa on oleellista miettiä omaa suhdetta tulevaisuuksiin ja siihen millaisena näkee vaikutusmahdollisuutensa. Mikä on toivottavaa, mikä on epätoivottavaa? Entä mihin voidaan vaikuttaa ja mihin tulee sopeutua? On hyvä pitää mielessä, että vaikka jotkin kehityskulut saattavat näyttää vääjäämättömiltä, tulevaisuuksiin on aina mahdollista vaikuttaa.

Seuraavat blogit ja työkalut auttavat tunnistamaan mihin kannattaa keskittyä, mitä eri kehityskulut tarkoittavat tietyn teeman kannalta ja mitä otamme annettuna tulevaisuuksista.

Mistä on kyse?