Verktyg
Beräknad läsningstid 1 min

Börja här: Trender och signaler

Publicerad

När man arbetar med att gestalta framtiden är det bra att hålla i minnet att framtiden alltid förknippas med ovisshet och att det finns flera möjliga framtider. Det är möjligt att studera olika framtider genom att observera nuläget. I vilken riktning utvecklas olika företeelser? Vilka spänningar eller konflikter råder det just nu? Observationer av det här slaget kallas för övervakning av förändringar i omvärlden (environmental/horizontal scanning).

När man studerar olika framtider är det nyttigt att skilja på trender och svaga signaler. Begreppet ”trend” beskriver en synlig förändring, medan begreppet ”megatrend” betecknar en stor och rätt oundviklig förändring på global nivå. En svag signal är i sin tur ett tecken på ett fenomen som är under utveckling eller ett första symtom på en förändring som kan vara betydelsefull i framtiden. Det är betydligt svårare att upptäcka svaga signaler än trender eftersom de svaga signalerna i typiska fall verkar irrelevanta, otroliga eller till och med löjliga.

Använd materialen nedan för att börja studera framtiden!

Vad handlar det om?