archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Aloita tästä: Trendit ja signaalit

Julkaistu

Tulevaisuutta hahmottaessa on hyvä muistaa, että tulevaisuuteen liittyy aina epävarmuutta, ja mahdollisia tulevaisuuksia on olemassa useita. Tulevaisuuksia voi tarkastella havainnoimalla nykyhetkeä. Mihin suuntiin asiat ovat kehittymässä? Millaisia jännitteitä tai ristiriitoja on tällä hetkellä? Tällaista pohdintaa kutsutaan toimintaympäristön muutosten tarkasteluksi (environmental / horizontal scanning).

Tulevaisuuksien tarkastelussa on hyödyllistä erottaa toisistaan trendit ja heikot signaalit. Trendi kuvaa nähtävissä olevaa muutosta ja megatrendillä tarkoitetaan suurta ja melko vääjäämätöntä globaalin tason muutosta. Heikko signaali on puolestaan merkki nousevasta asiasta tai ensioire muutoksesta, joka saattaa olla tulevaisuudessa merkittävä. Niitä on huomattavasti vaikeampi havaita kuin trendejä, koska ne tuntuvat tyypillisesti naurettavilta, uskomattomilta tai epäoleellisilta.

Aloita tulevaisuuden tarkastelu alla olevilla materiaaleilla!

Mistä on kyse?