Verktyg
Beräknad läsningstid 1 min

Deltagarrespons

Publicerad

Respons hjälper dig att lära dig av diskussionen du ordnat. Med hjälp av responsen kan du bland annat:

  • Förstå hur deltagarna och eventuella partner upplevde evenemanget. Vad fungerade bra och vad fungerade inte?
  • Utvecklas till en bättre diskussionsledare
  • Få reda på vilka inbjudningssätt som är effektivast
  • Få veta om du bjöd in personer som inte vanligtvis deltar
  • Vem saknades från diskussionen

Hur?

Det bästa sättet att samla in respons är att göra det genast efter diskussionen när deltagarna ännu är på plats. Det lönar sig att hålla responsenkäten kort och koncis. Håll också diskussionens mål i minnet när du funderar på responsenkätens frågor, och försök att ställa indirekta frågor om målen.

Du kan till exempel fråga:

  • Hurdan upplevelse var diskussionen för dig?
  • Vad lyckades? Vad skulle du förbättra?
  • Var fick du inbjudan till diskussionen?
  • Har du tidigare deltagit i ett evenemang där man behandlar (samhälleliga) ärenden?
  • Vem annan borde delta i diskussionen för att den skulle omfatta så många synpunkter som möjligt?

Vad handlar det om?