Verktyg
Beräknad läsningstid 2 min

Förbered dig inför dialogen och samla ihop din verktygslåda

Publicerad

Diskussionens ledare ser till att atmosfären är jämlik och förtroendefull samt styr dialogen. Att förbereda sig väl ökar självförtroende samt gör det lättare att fördjupa diskussionen och behandla eventuella känsloutbrott och konflikter. Det är bra om ledaren både kan styra dialogen och vara medveten om diskussionens innehåll. Fundera på frågorna nedan när du förbereder dig på att leda en dialog. Ytterligare instruktioner för varje situation finns i följande verktyg.

Att styra diskussionen

 • Hur skapar jag en jämlik och förtroendefull atmosfär?
 • Vad är till största hjälp i att styra dialogen?
 • Vad gör jag om starka känsloutbrott börjar dominera diskussionen?
 • Vad gör jag om diskussionen fastnar i en återvändsgränd?
 • Vad gör jag om diskussionen inte kommer igång eller om alla är av samma åsikt?
 • Vad gör jag om diskussionen blir för spänd?

Ämnet som behandlas

 • Hur har ämnet diskuterats på senaste tiden? Varför?
 • Vilka är de olika deltagarnas perspektiv?
 • Vad har de samma åsikt om?
 • Vad har de olika åsikter om?
 • Hur kan man säga saker på vardagsspråk och undvika specialterminologi?

Vad handlar det om?