Arvioitu lukuaika 2 min

Dialogiin valmistautuminen ja oman työkalupakin kokoaminen

Julkaistu

Keskustelun vetäjä varmistaa tasavertaisen ja luottamuksellisen ilmapiirin sekä ohjaa dialogia. Hyvä valmistautuminen kasvattaa itsevarmuutta, helpottaa keskustelun syventämistä sekä mahdollisten tunteenpurkausten ja ristiriitojen käsittelyä. Vetäjän on hyvä olla perillä sekä dialogin ohjaamisesta että keskustelun sisällöstä. Mieti alla olevia kysymyksiä valmistautuessasi dialogin vetämiseen. Lisäohjeita kuhunkin tilanteeseen löytyy seuraavista työkaluista.

Keskustelun ohjaaminen

Käsiteltävä asia

  • Mitä aiheesta on keskusteltu viime aikoina? Miksi?
  • Mitkä ovat eri osallistujien näkökulmat?
  • Mistä ollaan samaa mieltä?
  • Mistä eri mieltä?
  • Kuinka asiat voi sanoa arkikielellä ja välttää erikoissanastoa?

Hanke

Erätauko

Erätauko on avoimesti hyödynnettävissä oleva tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua.

Julkaistu

Vinkkejä keskustelun vaiheisiin ja kysymykset keskustelun suunnitteluun.

Lisää työkaluja

Näillä suunnittelu käyntiin.

Käytännön oppeja dialogista

Näin homma toimii.

Mistä on kyse?