Julkaistu 15.12.2017

Dialogiin valmistautuminen ja oman työkalupakin kokoaminen

Keskustelun vetäjä varmistaa tasavertaisen ja luottamuksellisen ilmapiirin sekä ohjaa dialogia. Hyvä valmistautuminen kasvattaa itsevarmuutta, helpottaa keskustelun syventämistä sekä mahdollisten tunteenpurkausten ja ristiriitojen käsittelyä. Vetäjän on hyvä olla perillä sekä dialogin ohjaamisesta että keskustelun sisällöstä. Mieti alla olevia kysymyksiä valmistautuessasi dialogin vetämiseen. Lisäohjeita kuhunkin tilanteeseen löytyy seuraavista työkaluista.

Keskustelun ohjaaminen

 • Miten viritän tasavertaisen ja luottamuksellisen ilmapiirin?
 • Mitkä ovat tärkeimmät apuni dialogin ohjaamisessa?
 • Mitä teen, jos voimakkaan tunteenpurkaukset alkavat dominoida keskustelua?
 • Mitä teen, jos keskustelu jumiutuu pattitilanteeseen?
 • Mitä teen, jos keskustelu ei nouse lentoon tai on liian samanmielistä?
 • Mitä teen, jos keskustelu kärjistyy liikaa?

Käsiteltävä asia

 • Mitä aiheesta on keskusteltu viime aikoina? Miksi?
 • Mitkä ovat eri osallistujien näkökulmat?
 • Mistä ollaan samaa mieltä?
 • Mistä eri mieltä?
 • Kuinka asiat voi sanoa arkikielellä ja välttää erikoissanastoa?

Mistä on kyse?