Julkaistu 14.12.2017

Näin syvennät keskustelua

  • Syventäminen edellyttää yleensä vuoroittain aiheen rajaamista ja laajentamista. Pohdi, kumpaa keinoa milloinkin tarvitaan. Tarvittaessa kysy apua syventämiseen muilta osallistujilta.
  • Pyri löytämään tarkennettu aihe, johon syvennytään. ”Nyt olemme keskustelleet aiheista A, B ja C. Mihin näistä haluatte syventyä tarkemmin?”
  • Kysy osallistujilta, millaisissa asioissa he haluaisivat lisätä ymmärrystään. ”Mitkä ovat ne asiat, joita teistä itse kukin haluaisi ymmärtää paremmin?”
  • Rohkaise osallistujia tuomaan esiin aiheeseen liittyviä näkökulmia, joita ei ole vielä esitetty. ”Tuleeko jollekin teistä mieleen jotain, mistä emme tämän aiheen yhteydessä ole vielä puhuneet?”

 

Lataa printattavat kortit keskustelun vetämiseen

Mistä on kyse?

Työkaluja keskustelun aikana

Hyvä dialogi vaatii aikaa vähintään puolitoista tuntia – ja sen vetäminen harjoittelua ja toistoja. Kokosimme parhaat vinkit ja työkalut käytettäväksi keskustelun aikana. Printtaa ohjauskortit mukaan tai kokoa työkalupakkiisi! Ja eikun menoksi.

”Osasin kyllä odottaa jotain erityistä mutta tämä oli odotuksiin verrattuna positiivisempi kokemus. Juuri tällaista keskustelua tarvitaan, että kaikki osapuolet kuulevat toisiaan ja annetaan jokaiselle rauhassa puheenvuoro.”
– Kemijärven Erätauko-tapahtuman osallistuja

Katso myös työkalut ennen keskustelua ja keskustelun jälkeen.

Lisää työkaluja

Näillä dialogimestariksi.

Käytännön oppeja dialogista

Näin homma toimii.

Mistä on kyse?