Julkaistu 14.12.2017

Näin syvennät keskustelua

  • Syventäminen edellyttää yleensä vuoroittain aiheen rajaamista ja laajentamista. Pohdi, kumpaa keinoa milloinkin tarvitaan. Tarvittaessa kysy apua syventämiseen muilta osallistujilta.
  • Pyri löytämään tarkennettu aihe, johon syvennytään. ”Nyt olemme keskustelleet aiheista A, B ja C. Mihin näistä haluatte syventyä tarkemmin?”
  • Kysy osallistujilta, millaisissa asioissa he haluaisivat lisätä ymmärrystään. ”Mitkä ovat ne asiat, joita teistä itse kukin haluaisi ymmärtää paremmin?”
  • Rohkaise osallistujia tuomaan esiin aiheeseen liittyviä näkökulmia, joita ei ole vielä esitetty. ”Tuleeko jollekin teistä mieleen jotain, mistä emme tämän aiheen yhteydessä ole vielä puhuneet?”

 

Lataa kortit keskustelun vetämiseen

Lisää työkaluja

Näillä dialogimestariksi.

Käytännön oppeja dialogista

Näin homma toimii.

Mistä on kyse?