Verktyg
Beräknad läsningstid 1 min

Så här fördjupar du diskussionen

Publicerad

  • Att fördjupa diskussionen kräver vanligtvis att man turvis begränsar och utvidgar ämnet. Fundera på vilken metod som behövs just då. Vid behov kan du be de andra deltagarna om hjälp med att fördjupa diskussionen.
  • Försök hitta ett preciserat ämne som man kan fördjupa sig i. ”Nu har vi diskuterat ämnena A, B och C. Vilket av dessa skulle ni vilja fördjupa er i?”
  • Fråga deltagarna hurdana saker de vill öka sin förståelse för. ”Vilka är de ämnen som var och en av er skulle vilja förstå bättre?”
  • Uppmuntra deltagarna att lyfta fram perspektiv om ämnet som inte ännu nämnts. ”Kommer någon av er att tänka på någonting som vi inte ännu diskuterat inom ramen för det här ämnet?”

Vad handlar det om?