Verktyg
Beräknad läsningstid 1 min

Frågor för att inleda diskussionen

Publicerad

  1. Vilka erfarenheter är längst fram i era tankar när ni kommer att diskutera det här ämnet?
  2. Vilka observationer eller känslor är kopplade till ämnet?
  3. Hur är det att diskutera det här ämnet tillsammans?
  4. Hur påverkar personerna som är närvarande behandlingen av ämnet?
  5. Vart vill vi komma med vår diskussion?

Vad handlar det om?