Beräknad läsningstid 1 min

Frågor för att inleda diskussionen

Publicerad

  1. Vilka erfarenheter är längst fram i era tankar när ni kommer att diskutera det här ämnet?
  2. Vilka observationer eller känslor är kopplade till ämnet?
  3. Hur är det att diskutera det här ämnet tillsammans?
  4. Hur påverkar personerna som är närvarande behandlingen av ämnet?
  5. Vart vill vi komma med vår diskussion?

Projekt

Rondpaus

Kan vem som helst diskutera samhällsfrågor på ett konstruktivt sätt och börja engagera sig i dem? Det här tar vi reda på i projektet Rondpaus.

Publicerad

Ladda ner korten för att leda diskussionen

Fler verktyg

Bli dialogmästare så här.

Praktiska lärdomar om dialogen

Så fungerar det.

Vad handlar det om?