cases
Beräknad läsningstid 3 min

Framtidens fem första minuter

Föreställ dig att det sker något överraskande – vad gör du de första fem minuterna? I denna övning tas överraskningarna till människornas vardag och man övar på att föreställa sig framtiden.

Publicerad

I denna övning som har utvecklats av speldesignern och forskaren Jane McGonigal ges en kort beskrivning av en överraskande händelse, till exempel:

Du läser i nyheterna att en omfattande databas som innehåller alla privatmeddelanden som under de senaste fem åren har skickats som sms, i Facebook, Twitter, Instagram, Teams och i många andra plattformar har läckt ut på nätet. Databasen har en effektiv sökfunktion och den kopieras och laddas ner så snabbt att ingen kan hindra den från att spridas.

Därefter har deltagarna fem minuter på sig att skriva vad de skulle göra under de fem första minuterna efter att de har hört nyheten. Målet är att vara så detaljerad som möjligt, eftersom detta utvecklar förmågan att föreställa sig. Till slut delas svaren ut och man diskuterar dem, varvid det uppstår en bredare uppfattning om olika reaktioner och tolkningar.

Övningen utgår från forskning om fördelarna med detaljerade hågkomster och att föreställa sig. En så detaljerad beskrivning av framtiden gör det lättare att skapa trovärdigare scenarier och planer samt att öka hoppet och upplevelsen av det egna aktörskapet. Eftersom framtiden ofta känns mycket dunkel, är det allt viktigare att man detaljerat kan beskriva olika möjligheter.

Gör så här

Gör en kort beskrivning av en överraskande händelse. Du kan utnyttja färdiga berättelser eller skapa en egen. Din egen berättelse kan till exempel utgår från observerade svaga signaler. Det centrala är att den beskriver något som sker snabbt, så att deltagarna kan föreställa sig en exakt situation där de hör om den.

Be att deltagarna ska förbereda sig inför att skriva oavbrutet i fem minuter. Uppmuntra dem till att skriva vad de kommer på och säg att du också erbjuder hjälpfrågor under dessa fem minuter.

Ge en beskrivning om en överraskande händelse, be att deltagarna ska skriva:

  • Hur känns det när du hör om händelsen? Vad gör du under de fem första minuterna efter att du har hört om händelsen?

Börja ta tid. Ställ under dessa fem minuter till exempel följande hjälpfrågor:

  • Vilka förklaringar kommer du på, varför har detta hänt?
  • Vem eller vad kan ligga bakom detta och varför?
  • Vad tror du att andra gör när de hör nyheten?

Be under den sista minuten att deltagarna ska lägga till detaljer: med vem och var är du när du hör nyheten, vilka känslor väcker detta hos dig under de första fem minuterna…

När tiden är slut be att deltagarna ska fundera över en sak som de kan göra i dag för att bättre vara redo inför den beskrivna framtiden.

Be att deltagarna ska dela sina texter i chatten eller sätta dem på väggen. Ni kan kortfattat diskutera texterna.

Om berättelsen utgår från svaga signaler som du har observerat, berätta till slut om dem.

Vad handlar det om?