Työkalu
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuuden viisi ensimmäistä minuuttia

Kuvittele, että tapahtuu jotakin todella yllättävää - mitä teet viiden ensimmäisen minuutin aikana? Tässä harjoituksessa tuodaan yllätykset ihmisen arjen tasolle ja harjoitellaan tulevaisuuden kuvittelemista.

Julkaistu

Tässä pelisuunnittelija ja tutkija Jane McGonigalin kehittämässä harjoituksessa annetaan lyhyt kuvaus yllättävästä tapahtumasta, esimerkiksi:

Luet uutisista, että nettiin on vuotanut laaja tietokanta, joka pitää sisällään kaikki yksityisviestit, mitä on lähetetty viimeisen viiden vuoden aikana tekstiviesteinä, Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, Teamsissa ja monilla muilla alustoilla. Tietokannassa on tehokas hakutoiminto ja sitä monistetaan ja ladataan niin nopeasti, että kukaan ei pysty estämään sen leviämistä.

Osallistujilla on sen jälkeen viisi minuuttia aikaa kirjoittaa, mitä tekisivät viiden ensimmäisen minuutin aikana kuultuaan uutisen. Tavoitteena on olla mahdollisimman yksityiskohtainen, sillä se kehittää kuvittelukykyä. Lopuksi vastaukset jaetaan ja niistä keskustellaan, jolloin muodostuu laajempi näkemys erilaisista reaktioista ja tulkinnoista.

Harjoitus perustuu tutkimuksiin yksityiskohtaisen muistelemisen ja kuvittelemisen hyödyistä. Mahdollisimman yksityiskohtainen tulevaisuuden kuvaaminen auttaa luomaan uskottavampia skenaarioita ja suunnitelmia sekä lisää toivoa ja oman toimijuuden kokemusta. Koska tulevaisuus tuntuu usein hyvin epämääräiseltä, on yhä tärkeämpää pystyä kuvaamaan erilaisia mahdollisuuksia yksityiskohtaisesti.

Tee näin

Valmistele lyhyt kuvaus yllättävästä tapahtumasta. Voit hyödyntää valmiita tarinoita tai luoda oman. Oma tarina voi perustua esimerkiksi havaittuihin heikkoihin signaaleihin. Oleellista on, että se kuvaa jotain, joka tapahtuu nopeasti, jotta osallistujat voivat kuvitella tarkan tilanteen, jossa kuulevat siitä.

Pyydä osallistujia varautumaan kirjoittamaan taukoamatta viisi minuuttia. Kannusta heitä kirjoittamaan, mitä mieleen tulee ja sano, että tarjoat myös apukysymyksiä viiden minuutin aikana.

Kerro kuvaus yllättävästä tapahtumasta, pyydä osallistujia kirjoittamaan:

  • Miltä sinusta tuntuu, kun kuulet tapahtumasta?
    Mitä teet ensimmäisen viiden minuutin aikana kuultuasi tapahtumasta?

Käynnistä ajanotto. Kysy viiden minuutin aikana esimerkiksi seuraavia apukysymyksiä:

  • Millaisia selityksiä mieleesi tulee, miksi tällainen on tapahtunut?
  • Kuka tai mikä voi olla tämän taustalla ja miksi?
  • Mitä luulet muiden tekevän, kun he kuulevat uutisen?

Pyydä viimeisen minuutin aikana lisäämään vielä yksityiskohtia: kenen kanssa ja missä olet, kun kuulet uutisen, millaisia tunteita sinussa herää ensimmäisen viiden minuutin kuluessa…

Kun aika loppuu, pyydä osallistujia miettimään yksi asia, jonka voivat tehdä tänään, jotta olisivat valmiimpia kuvattuun tulevaisuuteen.

Pyydä osallistujia jakamaan kirjoituksensa chatissa tai laittamaan ne seinälle. Voitte lyhyesti keskustella kirjoituksista.

Jos tarina perustuu havaitsemiisi heikkoihin signaaleihin, kerro niistä lopuksi.

Mistä on kyse?