cases
Beräknad läsningstid 1 min

Koto-SIB

Centrala fakta om det resultatbaserade projektet som främjar invandrarnas sysselsättning (Koto-SIB).

Publicerad

Mål                                       

  • Permanent sysselsättning för invandrare

Beställare                                         

  • Arbets- och näringsministeriet

Målgrupp

  • 2 500 – 3 000 arbetslösa invandrare

Resultatmätare

  • Arbetsmarknadsstödet (minskat behov) och inkomstskatt (ökat beskattningsutfall)

Projektförvaltare

  • FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy (tidigare Epiqus Oy)

Tjänsteleverantörer

  • Flera företag inom utbildnings- och rekryteringsbranschen

Projekttid

  • 1.1.2017 – 31.12.2019 + en treårig uppföljningsperiod

Investerare

  • Europeiska investeringsfonden, Sitra, SOK, Esbo stad, Tradeka, Ortodoxa kyrkan i Finland, Epiqus Oy, Sewatek Oy, Tom Tukiainen, Erkki Turanlahti, Arowana Advisors Oy

Fondens storlek                         

  • 14,2 miljoner euro

Annat

  • Det största SIB-projektet i Europa med fondens storlek mätt

Mer information:

Vad handlar det om?