cases
Beräknad läsningstid 3 min

Minnen av framtiden

Minns du ännu hur det var i framtiden? Med hjälp av denna övning kan du ta framtidstänkandet till en mänsklig nivå.

Publicerad

Alla har vi minnen om det förflutna, men kan vi också skapa minnen om framtiden? Då vi skapar minnen om framtiden använder vi befintliga minnen och placerar dem i framtiden, där något har förändrats. Målet är att göra framtiden till något vardagligt som är nära människan.

Genom att minnas framtiden kan vi bekämpa den ångest som hotbilderna om framtiden skapar. Det finns en plats också för skräckbilder. De berättar om att just nu finns det ett behov av att genomföra ändringar i vår livsstil och vårt samhälle. De erbjuder emellertid ingen riktning: de berättar endast vart det inte lönar sig att gå.

Framtiden beskrivs ofta genom stora förändringar och omfattande utvecklingstrender, och människan och vardagen glöms bort. Framtidsutsikten känns då avlägsen. Därför är det nödvändigt att föreställa sig hurdant det vore att leva i olika slags framtider.

Att minnas framtiden hjälper oss att förhålla oss kritiskt till såväl egna som andras påståenden om framtiden. Ju bättre vi kan föreställa oss olika slags framtider, desto bättre kan vi bedöma vilken slags framtid som skulle vara önskvärd.

Att minnas framtiden hjälper oss att välja den framtid som vi önskar och att agera för att den ska bli verklighet. Vem som helst kan minnas, läs instruktionerna nedan och läs mer i Jane McGonigals artikel.

Gör så här

Börja fundera över vilken sak som skulle kunna vara annorlunda framtiden. Tänk om det inte fanns något avfall? Tänk om alla skulle ha en personlig assistent som använder artificiell intelligens?

Välj tre bekanta saker: en person du känner, en bekant plats eller något vardagsbestyr, till exempel att äta, motionera eller en av dina hobbyer.

Slå alla dessa samman till ett minne, dvs. föreställ dig att du är tillsammans med den person du valde i en plats som du valde och gör något som du har valt, men i framtiden, där den sak du valde har förändrats.

Försök att föreställa dig denna scen som sker i framtiden lika detaljerat och levande som om den vore ett minne från det förflutna. Fundera över hur det ser ut på platsen, vilka ljud man hör, hur det känns att vara där.

Om du vill kan du skriva ner ditt framtidsminne och dela det med någon annan – tillsammans kan ni komma fram till intressanta reflektioner om framtider.

 

Vad handlar det om?