Beräknad läsningstid 1 min

Paketera diskussionen

Publicerad

Om syftet är att förmedla insikterna man kom till under dialogen till en part som inte var närvarande under dialogen lönar det sig att paketera diskussionen.

Efter dialogen kan man till exempel bearbeta lösningar, beredning eller beslut. Den djupare förståelsen för ämnet som uppkommit under dialogen kan förbättra arbetet i de följande skedena, men det lönar sig att skilja åt dialogen från dessa. Läs mer om skedena som följer dialogen.

Hur?

Paketeringens form beror på vad som händer efter dialogen och i vilken sammansättning. Det lönar sig att planera paketeringen tillsammans med den instans som vill använda förståelsen som uppkommit under dialogen. Vad behövs förståelsen för, och exakt vilken information är det som de behöver? Det lönar sig att fastställa detta redan då man ställer upp mål för diskussionen. Kom också överens om paketeringen av diskussionen på förhand med deltagarna.

För paketeringen behövs en sekreterare som skriver ner hela diskussionen. Det är viktigt att sekreteraren inte bedömer olika synpunkter, utan antecknar allt noggrant och jämlikt med samma ord so talarna använt. Efter att diskussionen avslutats är det bra att tillsammans med gruppen gå igenom diskussionens sammandrag. Det lönar sig för sekreteraren att dela in innehållen i teman och plocka ut de viktigaste innehållen ur dialogen och bestyrka dem med citat från deltagarna.

Man kan till exempel sammanfatta diskussionen med följande innehåll på ett sätt som är naturligt för en själv (t.ex. Word eller lineär tankekarta):

  1. Vilka var de viktigaste ämnena i diskussionen?
  2. Vad hade vi samma åsikt om? Vad hade vi olika åsikter om?
  3. Vilka var de främsta meningsskiljaktigheterna inom dessa?
  4. Vad förblev ännu oklart? Vad diskuterades inte?
  5. Vilka ämnen borde ännu diskuteras och av vem?

Projekt

Rondpaus

Kan vem som helst diskutera samhällsfrågor på ett konstruktivt sätt och börja engagera sig i dem? Det här tar vi reda på i projektet Rondpaus.

Publicerad

Ladda ner modellen för paketering av diskussionen och korten för att leda diskussionen

Formuleringar för dokumenteringen

Före diskussionen:

Ledaren: ”Vår diskussion består av tre skeden. Först lär vi känna varandra och definierar vad vi ska diskutera. Sedan fördjupar vi oss i diskussionen. Till slut sammanfattar vi diskussionens centrala innehåll i ett format som kan förmedlas till andra.”

Sekreteraren: ”Jag kommer att göra anteckningar under diskussionens gång så att vi i slutet kan gå tillbaka till den när vi sammanfattar diskussionens innehåll. Om jag missförstått någonting får ni gärna korrigera mig.”

Efter diskussionen:

”Nu ska vi tillsammans börja sammanfatta diskussionens innehåll. Vi kan ta stöd av det grundläggande arbete som sekreteraren gjort. I det här skedet är det viktigt att vi tillsammans kan komma överens om vilka delar av vår diskussion ska offentliggöras. Vi kommer inte att inkludera någonting i sammanfattningen som ni inte vill ha med. Sammanfattningen behöver inte vara enig, utan det är till och med önskvärt att den visar upp meningsskiljaktigheter och olika synpunkter. Vi framskrider med sammanfattningen ett skede i taget.”

Om någon utmanar eller motsätter sig formuleringarna i sammanfattningen:

”Berätta mer om var problemet ligger och hur du skulle formulera om punkten” (inkludera den alternativa formuleringen vid sidan av den ursprungliga)

”Vad tycker ni andra om det här?” (bearbeta formuleringen tillsammans till sin slutliga form)

Att förhålla sig till känslosvall:

”Det är helt förståeligt att det väcker känslor att vi först diskuterat konfidentiellt och nu funderar på vad som ska offentliggöras. Jag tycker att ärendet X är mycket viktigt. Vi ska försöka fundera på om det finns ett sätt att skriva ner och uttrycka det för andra. Det viktiga är det allmänna fenomenet som händelserna och upplevelserna som kom upp under diskussionen relaterar till.”

Om någon motsätter sig att diskussionen görs offentlig överhuvudtaget:

”Det är bra att vi alla får en sammanfattning av den här diskussionen. Man kan glömma till och med de viktigaste insikterna förvånansvärt snabbt. Med hjälp av sammanfattningen kan man påminna sig om dem senare.”

”Sammanfattningen ska också i större omfattning lyfta fram för andra att vi verkligen diskuterat viktiga saker här. Samtidigt uppmuntrar vi andra att delta i diskussionen och dela den vidare.”

Fler verktyg

Effektivitet efter diskussionen.

Praktiska lärdomar om dialogen

Så fungerar det.

Vad handlar det om?