Julkaistu 15.12.2017

Keskustelun paketointi

Miksi?

Mikäli dialogissa syntyneitä oivalluksia ja syvempää ymmärrystä halutaan käyttää työstön pohjana ryhmän omaa toimintaa laajemmin, niin keskustelun sisältö kannattaa paketoida.

Miten?

Paketoinnin muoto riippuu siitä kenen ja mihin ymmärrystä on tarkoitus käyttää. Jo keskustelun tavoitteita määritellessä on hyvä miettiä mihin syntynyttä ymmärrystä käytetään, kenelle ja mihin tarpeeseen yhteenveto toimitetaan ja sopia ennakkoon sen käytöstä. Paketoinnin tekemiseen tarvitaan kirjuri. Tärkeää on, ettei kirjuri arvota eri näkökulmia, vaan kirjaa kaiken ylös tasavertaisesti ja tarkasti, käyttäen samoja sanoja kuin puhujat. Lopun yhteenvedossa kirjurin on hyvä teemoittaa ja poimia keskeinen käydystä dialogista ja todentaa se keskustelijoiden sitaateilla.

Keskustelun aikana kirjuri kirjaa ylös itselleen luontevalla tavalla (esim word tai lineriaarinen mind map):

  1. Keskeiset aiheet keskustelussa – (mistä asioista ollaan laajemmin yhtä mieltä)
  2. Mitkä ovat näiden sisällä keskeiset erot näkemyksissä.
  3. Yhteenvedon aikana täydennetään aiheita ja mietitään kenen aiheista tulisi keskustelua jatkaa.

Lataa ja tulosta työpohja keskustelun paketointiin ja kortit keskustelun vetämiseen

Sanoituksia paketointiin

Ennen keskustelua:

Vetäjä: “Keskustelumme koostuu kolmesta vaiheesta. Aluksi tutustumme toisiimme ja määrittelemme mistä keskustemme. Tämän jälkeen syvennymme keskustelemaan. Lopuksi käytämme aikaa keskustelun olennaisen sisällön kiteyttämiseen sellaiseen muotoon, että se voidaan välittää eteenpäin muille ihmisille.”

Kirjuri:Teen muistiinpanoja keskustelun edetessä, jotta voimme palata niihin lopussa, kun kiteytetämme keskustelun sisältöä. Jos olen ymmärtänyt jotain väärin, niin ilman muuta saatte korjata.”

Keskustelun jälkeen:

“Aloitetaan yhdessä keskustelun sisällön kiteyttäminen. Siinä meillä on tukena kirjurin tekemä pohjatyö. Tässä vaiheessa on tärkeää, että voidaan yhdessä sopia, mitä keskustelustamme tulee julkiseksi. Yhteenvetoon ei kirjata mitään, mitä ette sinne halua. Yhteenvedon ei tarvitse olla yksimielinen vaan siihen on ihan suotavaakin tulla näkyviin erimielisyydet ja eri näkökannat. Edetään yhteenvedon tekemisessä vaihe vaiheelta.”

Jos joku haastaa tai vastustaa yhteenvedon muotoiluja:

”Kerro lisää, mikä tässä on pulmana ja miten sen muotoilisit toisin” (kirjataan vaihtoehtoinen muotoilu alkuperäisen rinnalle)

”Mitä te muut tästä ajattelette?” (muokataan yhdessä lopulliseksi)

Tunnekuohuun suhtautuminen:

”On aivan ymmärrettävää, että herää tunteita, kun on aluksi puhuttu luottamuksellisesti ja nyt mietitään, mitä tästä kerrotaan julkisuuteen. Mielestäni tämä asia X on erittäin tärkeä. Yritetään miettiä, onko joku tapa, jolla me voimme kirjata ja ilmaista sen muille ihmisille. Tärkeää on yleisempi ilmiö tai asia, johon keskustelussa esiin tulleet tapahtumat ja kokemukset liittyvät.”

Jos joku haastaa keskustelun tekemistä julkiseksi ylipäätään:

”On hyvä, että jokaiselle meistä jää yhteenveto tästä keskustelusta. Monet tärkeimmätkin oivallukset saattavat unohtua yllättävänkin nopeasti. Yhteenvedon avulla ne voidaan palauttaa mieleen myöhemmin.”

”Yhteenvedon on myös tarkoitus tuoda laajemmin toisille esille, että täällä on oikeasti keskusteltu tärkeistä asioista. Samalla rohkaistaan muita ihmisiä liittymään mukaan ja jatkamaan keskustelua.”

 

Mistä on kyse?

Työkaluja keskustelun aikana

Hyvä dialogi vaatii aikaa vähintään puolitoista tuntia – ja sen vetäminen harjoittelua ja toistoja. Kokosimme parhaat vinkit ja työkalut käytettäväksi keskustelun aikana. Printtaa ohjauskortit mukaan tai kokoa työkalupakkiisi! Ja eikun menoksi.

”Osasin kyllä odottaa jotain erityistä mutta tämä oli odotuksiin verrattuna positiivisempi kokemus. Juuri tällaista keskustelua tarvitaan, että kaikki osapuolet kuulevat toisiaan ja annetaan jokaiselle rauhassa puheenvuoro.”
– Kemijärven Erätauko-tapahtuman osallistuja

Katso myös työkalut ennen keskustelua ja keskustelun jälkeen.

Lisää työkaluja

Näillä dialogimestariksi.

Käytännön oppeja dialogista

Näin homma toimii.

Mistä on kyse?