Placeringar
Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q2/2021

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i januari-juni 2021.

Publicerad

Marknadsvärdet på alla Sitras placeringstillgångar var 1 078 miljoner euro den 30.6.2021 (976 miljoner euro 31.12.2020). Avkastningen på placeringar var 12,2 procent under första hälften av året.

Under redovisningsperioden återhämtade sig företagens resultat från pandemins nedgång. Även centralbankernas och staternas stimulansåtgärder stödde vidare aktiekurserna.

Investeringar per tillgångstyp 30.6.2021
– Aktieplaceringar 46 %
– Ränteplaceringar 29 %
– Fastighets- och infrastrukturplaceringar 14 %
– Kapitalplaceringar 11 %

Sitras placeringsportfölj har diversifierats över olika förmögenhetsslag och även geografiskt. Av placeringarna inriktades över en tredjedel på Finland.

Det långsiktiga avkastningsmålet för placeringsportföljen är 4 procent om året.

Vad handlar det om?