Placeringar
Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q2/2022

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i januari-juni 2022.

Publicerad

Marknadsvärdet på alla Sitras placeringstillgångar var 931 miljoner euro den 30.6.2022 (1 107 miljoner euro 31.12.2021).

I januari betalade Sitra den andra och sista raten på 66,7 miljoner euro för universitetens kapitalisering. I december 2019 fattade Sitras förvaltningsråd ett unikt beslut om en engångsinsats på 100 miljoner euro för kapitalisering av universiteten.

Avkastningen på Sitras placeringar var -8,6 procent under första hälften av 2022.

Alla tillgångsklasser sjönk i början på året. Inflationen har ökat och centralbankerna har börjat höja på räntorna för att hejda inflationen. Skuldebrevens stödköp har reducerats.

Sitras investeringar per tillgångstyp 30.6.2022
– Aktieplaceringar 44 %
– Ränteplaceringar 20 %
– Fastighets- och infrastrukturplaceringar 18 %
– Kapitalplaceringar 18 %

Sitras placeringsportfölj har diversifierats över olika förmögenhetsslag och även geografiskt. Av placeringarna inriktades över en tredjedel på Finland.

Det långsiktiga avkastningsmålet för placeringsportföljen är 3 procent realt per år.

Vad handlar det om?