nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Sitra donerar 66 miljoner euro till universiteten

Spetsforskningen och -utbildningen i Finland har fått 100 miljoner euro av Sitra under de senaste två åren.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitra har redovisat 66,7 miljoner euro till Statskontoret för kapitalisering av universiteten. Den aktuella redovisningen är den senare posten av en satsning av engångskaraktär som Sitras förvaltningsråd beslutade om i december 2019 på initiativ av Sitras styrelse, som också beredde ärendet. Den första posten om 33,3 miljoner euro betalades ut till universiteten i augusti 2020.

”Den alltmer invecklade världen, hållbarhetskrisens nya dimensioner och hoten mot demokratin utmanar våra resurser och vårt välbefinnande. Nu behövs vetenskaplig och innovativ entusiasm när vi blickar mot framtiden. Jag är glad att vi kan stödja spetsforskningen och -utbildningen i Finland under dessa tider”, säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

I enlighet med beslutet av Sitras förvaltningsråd delades finansieringens första post ut till alla universitet efter kriterier som fokuserade på forskningens genomslag. Enligt planen ska den andra fasen genomföras i form av medfinansiering som till sitt belopp är 2,5 gånger de penningdonationer som universiteten samlat in åren 2020–2021. Statskontoret följer upp fördelningen av donationerna och medfinansieringen till universiteten.

Vad handlar det om?