uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitran taseesta 100 miljoonan euron kertapanostus yliopistojen pääomittamiseen

Sitran hallintoneuvosto päätti 19.12.2019 pidetyssä kokouksessaan 100 miljoonan euron kertaluonteisesta panostuksesta yliopistojen pääomittamiseen. Panostus tehdään vaiheittain kolmen vuoden aikana, jotta Sitran riippumaton ja vaikuttava toiminta voidaan taata.

Julkaistu

Suomen yliopistot saavat Sitran hallintoneuvoston päätöksellä merkittävän 100 miljoonan investoinnin, joka toteutetaan finanssisijoituksin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen investointi, 33 miljoonaa euroa vuonna 2020, jaetaan kaikille yliopistoille käyttäen tutkimuksen vaikuttavuuteen liittyviä indikaattoreita. Toinen vaihe toteutetaan 2,5-kertaisena vastinrahoituksena yliopistojen vuosina 2020-2021 keräämille rahalahjoituksille. Jos yliopistot eivät saa kerättyä vastinrahoitusta koko 66,6 miljoonan euron jakamiseksi, jaetaan jäljelle jäävä osuus yliopistojen kesken ensimmäisen vaiheen kriteerein.

”Hallintoneuvoston päätöksessä painoi päätöksen ainutkertaisuus. Hallintoneuvosto pitää tärkeänä, että 100 miljoonan euron panostus on kestävä ja yliopistojen pääomittaminen tarjoaa mahdollisuuden tuottaa Sitran panostusta suuremman vipuvaikutuksen kannustamalla vastinrahoitukseen laajemmin”, sanoo hallintoneuvoston puheenjohtaja Antti Lindtman.

Sitran toiminta rahoitetaan kokonaisuudessaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Taseen supistuminen pienentää tuottoja ja Sitran mahdollisuutta sijoittaa rahaa suomalaisen yhteiskunnan ja yritystoiminnan kehittämiseen. Näin ollen Sitran hallintoneuvosto päätti, että panostus on järkevää tehdä vaiheittain, jotta Sitran riippumaton toiminta voidaan taata ilman toimintojen ja projektien hallitsematonta alasajoa tai supistamista. Viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen (2018) mukaan Sitran taseen loppusumma oli 714 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Antti Lindtman, Sitran hallintoneuvoston puheenjohtaja, 040 577 6255 
Veera Heinonen
, Sitran viestintäjohtaja, 050 372 5244

Opetusministeriön tiedote:
Tiede- ja kulttuuriministeri Kosonen iloitsee Sitran pääomituksesta yliopistoille:
Suomen menestys on kiinni osaamisesta ja uusista ratkaisuista

Perustietoa Sitrasta

  • Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo, jonka tavoitteena on reilu ja kestävä tulevaisuus – hyvä elämä, jota eletään maapallon kantokyvyn rajoissa.
  • Eduskunnan alaisena julkisoikeudellisena rahastona Sitraa valvoo hallintoneuvosto, joka on sama kuin eduskunnan pankkivaltuusto. Sitran hallitukseen kuuluvat val­tiosihteeri Martti Hetemäki (puheenjohtaja), kansliapäällikkö Jari Gustafsson (varapuheenjohtaja), kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, professori Markku Wilenius, hallitusammattilainen Kirsi Sormunen ja yliasiamies Mikko Kosonen.
  • Sitran toiminta rahoitetaan rahaston oman peruspääoman tuotoilla, ja vuotuinen budjetti vaihtelee 30-40 miljoonan euron välillä. Peruspääomansa Sitra on saanut aikanaan valtiolta, käytännössä Suomen Pankilta. Peruspääoman markkina-arvo oli vuoden 2018 lopussa 776 miljoonaa euroa.
  • Valtiovarainministeriö asetti 21.12.2018 parlamentaarisen työryhmän arvioimaan Sitran lakisääteisiä tehtäviä ja hallintoa sekä resursointia. Työryhmä jätti loppuraporttinsa 29.3.2019. Katso tarkemmin tästä: Sitran asemaa pohtinut parlamentaarinen työryhmä luovutti loppuraporttinsa
  • Sitran toimintaa säätelee Sitrasta annettu laki (1990/717), ja rahaston tehtävät määrittää lain 2§:
    Rahaston tavoitteena on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä toimimalla erityisesti sellaisten hankkeiden toteuttamiseksi, jotka vaikuttavat kansantalouden voimavarojen käyttöä tehostavasti tai tutkimuksen ja koulutuksen tasoa kohottavasti taikka jotka selvittävät tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja.

Korjaus: Uutisen vastinrahoitukseen liittyvää kohtaa korjattu 19.12.2019 klo 13.50

Mistä on kyse?