uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Tulevaisuustalo kurkottaa kohti reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta

Sitra on päivittänyt ja kiteyttänyt visiotaan. Visiomme mukaan Suomi menestyy rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa.

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran keväällä aloittama strategiaprosessi on edennyt työstövaiheesta kohti lopputuotoksia. Sitran hallitus hyväksyi 31.8. ehdotuksen Sitran vision kiteytykseksi. Visio pohjautuu vuosina 2016-2018 tehtyyn laajaan Seuraava erä -visiotyöhön, mutta visiota on nyt päivitetty Megatrendit 2020 -julkaisun pohjalta ja kiteytetty.

Visiossa korostuu pohjoismaisiin ihanteisiin ja eurooppalaiseen arvopohjaan perustuva kestävä hyvinvointi. Kestävä hyvinvointi rakentuu ekologisesti kestävän, kilpailukykyisen ja reilun talouden sekä demokratian ja osallisuuden avulla. Tärkeää on myös viheliäisten ongelmien ratkaiseminen globaalisti yhdessä.

– Teimme muutama vuosi sitten todella laajan visiotyön, joka toimi pohjana uudelle visiokiteytykselle. Kaipasimme kiteytyksen lisäksi visioomme myös päivitystä, sillä maailma ympärillämme on jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys ja demokratian haasteet ovat voimistuneet ja olemme astuneet epävarmuuksien ja yllätysten aikaan, mistä koronapandemiakin voi toimia yhtenä esimerkkinä. Tarvitsemme vision, joka inspiroi ja innostaa meitä ja kaikkia suomalaisia rakentamaan parempaa huomista yhdessä, sanoo ennakointi- ja strategiajohtaja Katri Vataja.

Hallitukselle esiteltiin myös aihiot Sitran tulevista vaikuttavuustavoitteista ja strategisista painopisteistä. Vaikuttavuustavoitteet kertovat, minkälaista vaikutusta haluamme saada yhteiskunnassa aikaan ja strategiset painopisteet, mihin keskitymme työssämme, jotta vaikutus saadaan aikaan.

Sitra on vahvasti visio- ja strategiaohjautuva ja strategiatyömme on jatkuvaa. Tänä vuonna strategiaa on päivitetty laajemmin: vision kiteytyksen lisäksi olemme muokanneet vaikuttavuustavoitteita, strategisia painopisteitä sekä toimintamallia. Sitran tämän vuoden strategiatyön taustalla on alkuvuodesta 2020 päivitetyt megatrendit, parlamentaarisen ryhmän raportti sekä kokoava arviointi, johon haastateltiin laajasti Sitran sidosryhmiä.

Sitran lainmukaisena tehtävänä on huomisen menestyvä Suomi. Tämän takia Sitran visio on myös visio Suomelle.

Kommentoi visiota, tavoitteita ja painopisteitä

Minkälaisia ajatuksia ja tunteita visiomme sinussa herättää? Mitä näkökulmia Sitran olisi huomioitava ja mihin Sitran kannattaisi erityisesti keskittyä valitsemissaan painopisteissä?

– Koska tulevaisuus rakennetaan yhdessä – ja koska sekä teoilla että sanoilla on merkitystä, kaipaamme nyt sinun näkemystäsi siitä, miltä Sitran suunta kuulostaa, mitä tunteita se herättää ja mihin meidän tulisi erityisesti keskittyä tekemisessämme, sanoo Vataja.

Voit kommentoida strategiatyömme tuotoksia Webropol-kyselyssä 28.9. asti. Pääset antamaan vastauksesi täällä: Sitran strategiakysely.

Sitran strategian päivitystyö alkoi maaliskuussa ja siinä on ollut mukana lähes kaikki sitralaiset. Strategia kokonaisuudessaan käsitellään Sitran hallituksessa lokakuun lopulla.

Mistä on kyse?