Placeringar
Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q2/2023

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i januari-juni 2023.

Publicerad

Marknadsvärdet på alla Sitras placeringstillgångar var 957 miljoner euro den 30.6.2023 (941 miljoner euro 31.12.2022). Avkastningen på Sitras placeringar var 3,0 procent under årets första halvår.

Placeringar per tillgångstyp 30.6.2023
– Aktieplaceringar 44 %
– Kapitalplaceringar 17 %
– Ränteplaceringar 19 %
– Fastighets- och infrastrukturplaceringar 20 %

Sitras placeringsportfölj har diversifierats över olika förmögenhetsslag och även geografiskt. Av placeringarna inriktades över en tredjedel på Finland.

Det långsiktiga avkastningsmålet för placeringsportföljen är 3 procent realt per år.

Vad handlar det om?