Placeringar
Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q3/2020

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i januari-september 2020.

Publicerad

Marknadsvärdet för Sitras placeringar var ungefär 907 miljoner euro den 30 september 2020 (942 miljoner euro den 31 december 2019). I slutet av augusti betalade Sitra första raten på 33,3 miljoner euro för universitetens kapitalisering. I december 2019 fattade Sitras förvaltningsråd ett unikt beslut om en engångsinsats på 100 miljoner euro för kapitalisering av universiteten. Insatsen görs stegvis under tre år.

På det tredje kvartalet gav placeringarna en avkastning på + 5,8 % och i januari-september +2,3 %. De inhemska aktieplaceringarna har gett bäst avkastning i Sitras placeringsportfölj.

Coronapandemins andra våg har börjat i de flesta länderna och man har varit tvungen att på nytt ta i bruk restriktioner. Vaccinationsutvecklingen framskrider på bred front, men förväntningar på att man snabbt och omfattande skulle kunna ta i bruk vaccineringar har försvagats efter sommaren. USA:s presidentval och Brexit-förhandlingarna ökar risken för kraftiga kursrörelser på aktie- och räntemarknaden.

Figur 1. Sitras investeringar per tillgångstyp i slutet av juni 2020

Sitras investeringar per tillgångstyp i slutet av juni 2020

Sitras placeringsportföljen har diversifierats över olika förmögenhetsslag och även geografiskt. Av placeringarna inriktades över en tredjedel på Finland.

Det långsiktiga avkastningsmålet för placeringsportföljen är 4 % om året.

Vad handlar det om?