Placeringar
Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q3/2022

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i januari-september 2022.

Publicerad

Marknadsvärdet på alla Sitras placeringstillgångar var 925 miljoner euro den 30.9.2022 (1 107 miljoner euro 31.12.2021).

I januari betalade Sitra den andra och sista raten på 66,7 miljoner euro för universitetens kapitalisering.  

Avkastningen på Sitras placeringar var +0,1 procent under tredje kvartalet och -8,5 procent i januari-september.

Avkastningen har sjunkit i nästan alla tillgångsklasser. Inflationen har stannat på hög nivå. Centralbankerna har höjt styrräntorna för att dämpa inflationen och minskat stödköp av skuldbreven.

Investeringar per tillgångstyp 30.9.2022
 – Aktieplaceringar 43 %
– Ränteplaceringar 19 %
– Fastighets- och infrastrukturplaceringar 19 %
– Kapitalplaceringar 19 %

Sitras placeringsportfölj har diversifierats över olika förmögenhetsslag och även geografiskt. Av placeringarna inriktades över en tredjedel på Finland.

Det långsiktiga avkastningsmålet för placeringsportföljen är 3 procent realt per år.

Vad handlar det om?