En god gärning
Beräknad läsningstid 1 min

Skogsägare för hundra euro

Urskogarna är kolsänkor och vårt gemensamma arv som vi alla kan skydda.

Publicerad

Besparingar: Att investera hundra euro i Stiftelsen för naturarvets skydd av urskogarna hjälpar.

Mindre koldioxidavtryck: Det blir mindre utsläpp genom att de urskogar som fungerar som kolsänkor inte huggs ner.

Tips: Du kan donera till Stiftelsen för naturarvet. Donationen används för att köpa nya skyddsobjekt.

Vad handlar det om?