Bild: Unsplash/Viktor Mogilat

Publicerad February 11, 2018

Skogsägare för hundra euro

Våra gamla skogar, alltså skogar i naturligt tillstånd eller därmed jämförbart tillstånd, har blivit få. Deras andel av Finlands skogsareal är bara fem procent längre, av dessa har hälften skyddats och de andra hotas av huggning. Urskogarna är kolsänkor och vårt gemensamma arv som vi alla kan skydda.

Besparingar: Att investera hundra euro i Stiftelsen för naturarvets skydd av urskogarna är en engångsinvestering.

Mindre koldioxidavtryck: Genom att en gång i året investera hundra euro i att skydda urskogarna minskar du ditt koldioxidavtryck med enorma 115 procent om året. Det blir mindre utsläpp genom att de urskogar som fungerar som kolsänkor inte huggs ner.

Tips: Du kan donera till Stiftelsen för naturarvet. Donationen används för att köpa nya skyddsobjekt.

Vad handlar det om?