Beräknad läsningstid 1 min

Uppmuntra deltagarna att tala om sina egna upplevelser

Publicerad

  • Be deltagarna att tala om händelser och situationer som är viktiga för dem själva. ”Berätta om händelser eller situationer som har påverkat era tankar om ämnet för vår dialog.”
  • Ställ frågor om upplevelsens olika dimensioner: observationer, tankar, minnen, känslor och föreställningar. ”Berätta mer om vad du observerade/tänkte/kände/föreställde dig i den situationen.”
  • Ställ preciserande frågor om orsaker och följder. ”Vilka faktorer ledde till situationen? Vad blev följderna?”
  • Be andra deltagare att berätta hurdana upplevelser de kommer att tänka på när de lyssnar på andra. ”Hurdana upplevelser kom ni att tänka på när ni lyssnade på den här berättelsen?”
  • Var själv ett exempel. Berätta om en egen upplevelse som påverkat dina åsikter om ämnet som behandlas.

 

Projekt

Rondpaus

Kan vem som helst diskutera samhällsfrågor på ett konstruktivt sätt och börja engagera sig i dem? Det här tar vi reda på i projektet Rondpaus.

Publicerad

Ladda ner korten för att leda diskussionen

Fler verktyg

Bli dialogmästare så här.

Praktiska lärdomar om dialogen

Så fungerar det.

Vad handlar det om?