Verktyg
Beräknad läsningstid 1 min

Uppmuntra deltagarna att tala om sina egna upplevelser

Publicerad

  • Be deltagarna att tala om händelser och situationer som är viktiga för dem själva. ”Berätta om händelser eller situationer som har påverkat era tankar om ämnet för vår dialog.”
  • Ställ frågor om upplevelsens olika dimensioner: observationer, tankar, minnen, känslor och föreställningar. ”Berätta mer om vad du observerade/tänkte/kände/föreställde dig i den situationen.”
  • Ställ preciserande frågor om orsaker och följder. ”Vilka faktorer ledde till situationen? Vad blev följderna?”
  • Be andra deltagare att berätta hurdana upplevelser de kommer att tänka på när de lyssnar på andra. ”Hurdana upplevelser kom ni att tänka på när ni lyssnade på den här berättelsen?”
  • Var själv ett exempel. Berätta om en egen upplevelse som påverkat dina åsikter om ämnet som behandlas.

 

Vad handlar det om?