Verktyg
Beräknad läsningstid 2 min

Utrymme och praktiska saker

Publicerad

Utrymmet är en betydande faktor som skapar inbördes förtroende och jämlikhet. Det borde kännas lätt och tryggt att komma in i ett utrymme, och därför lönar det sig att välja ett utrymme som är neutralt ur ett politiskt och ideologiskt perspektiv.

I en dialog sitter man ofta i en cirkel utan bord. Det är lättare att diskutera när bordet som döljer information inte är i vägen och man kan se de andra diskussionsdeltagarna helt och hållet.

Skriv en lista med några exempel på bra utrymmen.

Fundera på följande frågor vid varje alternativ:

  • Vad symboliserar utrymmet? Identifieras utrymmet med något särskilt användningsändamål, och vad betyder det för deltagarna?
  • Är utrymmet lugnt och fritt från störningar?
  • Kan man flytta borden bort från vägen och ställa stolarna i en cirkel? En liten ändring i den vanliga ordningen har en stor inverkan på dialogens kvalitet.
  • Finns det tillräckligt med utrymme? Finns det stolar för alla?
  • Hur många deltagare önskas och förväntas? Kan deltagarna delas in i små grupper? En idealisk gruppstorlek i en smågruppsdialog är tio personer, men diskussionen kan också ordnas med fler personer.
  • Kan alla enkelt höra varandra? Ekar det eller är det oljud i rummet?
  • Hur kan du skapa en varm och välkomnande stämning i rummet? Kan du bjuda på kaffe och kanske spela musik?
  • Hur får du deltagarna att bli bekanta med varandra? Det är också lättare att föra en dialog om alla kan varandras namn – det kan vara en bra idé att bjuda på namnskyltar!

Vad handlar det om?