Utrymme och praktiska saker

Publicerad

Utrymmet är en betydande faktor som skapar inbördes förtroende och jämlikhet. Det borde kännas lätt och tryggt att komma in i ett utrymme, och därför lönar det sig att välja ett utrymme som är neutralt ur ett politiskt och ideologiskt perspektiv.

I en dialog sitter man ofta i en cirkel utan bord. Det är lättare att diskutera när bordet som döljer information inte är i vägen och man kan se de andra diskussionsdeltagarna helt och hållet.

Skriv en lista med några exempel på bra utrymmen.

Fundera på följande frågor vid varje alternativ:

  • Vad symboliserar utrymmet? Identifieras utrymmet med något särskilt användningsändamål, och vad betyder det för deltagarna?
  • Är utrymmet lugnt och fritt från störningar?
  • Kan man flytta borden bort från vägen och ställa stolarna i en cirkel? En liten ändring i den vanliga ordningen har en stor inverkan på dialogens kvalitet.
  • Finns det tillräckligt med utrymme? Finns det stolar för alla?
  • Hur många deltagare önskas och förväntas? Kan deltagarna delas in i små grupper? En idealisk gruppstorlek i en smågruppsdialog är tio personer, men diskussionen kan också ordnas med fler personer.
  • Kan alla enkelt höra varandra? Ekar det eller är det oljud i rummet?
  • Hur kan du skapa en varm och välkomnande stämning i rummet? Kan du bjuda på kaffe och kanske spela musik?
  • Hur får du deltagarna att bli bekanta med varandra? Det är också lättare att föra en dialog om alla kan varandras namn – det kan vara en bra idé att bjuda på namnskyltar!

Publicerad

Frågor för att planera diskussionen.

Fler verktyg

Med de här kan man börja planera.

Praktiska lärdomar om dialogen

Så fungerar det.

Vad handlar det om?