Julkaistu 15.12.2017

Keskustelua tukevan tilan suunnittelu ja käytännöt asiat

Miksi?

Merkittävä keskinäistä luottamusta ja tasa-arvoa luova tekijä on tila. Dialogissa on tärkeää nähdä ihmiset kokonaan, koska kehonkieli on vahva ja vakuuttava. Tilaan pitäisi olla helppo ja turvallinen tulla – tilan on hyvä olla poliittisesti ja ideologisesti neutraali, jotta osallistujien on mahdollista kokea olevansa puolueettomassa tilaisuudessa. Dialogin käymistä helpottaa myös, jos tietää toisen nimen.

Listaa itsellesi muutama vaihtoehto hyvästä tilasta.

Mieti jokaisen vaihtoehdon kohdalla:

  • Mitä tila symboloi? Onko tila leimaantunut johonkin tiettyyn käyttöön ja mitä se merkitsee osallistujille?
  • Onko tila rauhallinen ja häiriötön?
  • Voiko pöydät siirtää pois tieltä ja järjestää tuolit rinkiin? Pieni muutos perinteiseen järjestykseen vaikuttaa merkittävästi dialogin laatuun.
  • Onko tilaa riittävästi? Onko kaikille tuolit?
  • Kuinka monta osallistujaa halutaan ja odotetaan paikalle? Voiko keskustelijajoukkoa jakaa pienryhmiin? Ihanteellinen pienryhmäkoko dialogille on kymmenen henkeä, mutta keskustelu onnistuu suuremmallakin joukolla.
  • Kuulevatko ihmiset helposti toisensa? Esimerkiksi kaikuuko, tuleeko hälyä?
  • Millä luot tilaan lämpimän ja kutsuvan tunnelman? Voitko tarjota kahvit ja kenties soittaa musiikkia?
  • Miten teet ihmisiä tutuksi toisilleen? Esimerkiksi nimilaput helpottavat dialogin käymistä, kun sanansa voi kohdistaa suoraan toiselle.

 

Lataa keskustelun suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet

Mistä on kyse?

Työkaluja keskustelun suunnitteluun

Hyvän keskustelun eli dialogin suunnitteluun kannattaa varata aikaa. Kokosimme parhaat vinkit ja ideat keskustelujen suunnittelemiseksi. Käy kaikki työkalut läpi huolellisesti – se auttaa arvioimaan tarvittavan ajan ja muut resurssit.

“Vaikka keskustelun suunnittelu otti paljon aikaa, itse keskustelu oli mahtava kokemus ja hieno huomata että olemme kaikki ihmisten puolella yrittäen luoda yhteistä näkemystä ja toimintaa parempaa yhteiskuntaa kohti.”

– Erätauko-tapahtuman osallistuja

Katso myös työkalut osioista Keskustelun aikana ja Keskustelun jälkeen.

Lisää työkaluja

Näillä suunnittelu käyntiin.

Käytännön oppeja dialogista

Näin homma toimii.

Mistä on kyse?