Live
Framtidens frågetimme

Framtidens frågetimme

Medborgare och ministrar diskuterar i riksdagen på Framtidens frågetimme, om ämnen som har diskuterats runtom i Finland under denna höst.

En fungerande demokrati förutsätter en konstruktiv samhällsdebatt. Alla behövs i debatten – partier, organisationer, förvaltning och privatpersoner – för med dagens initiativ och beslut skapar vi en bättre framtid.

Framtidens frågetimme är en försöksplattform för en konstruktiv samhällsdebatt och ett jämlikt möte mellan medborgare och beslutsfattare. Under frågetimmen som arrangeras i slutet av november har vem som helst möjlighet att diskutera med ministrarna.

Program

9.00

Anmälning och kaffeservering

10.00

Öppningsord

Statssekreterare Paula Lehtomäki, statsrådets kansli

10.15

Främjande av demokrati i samband med Finlands 100-årsjubileum & Pamflett: Demokratins läge, framtida utmaningar och lösningar

– konsultativ tjänsteman Niklas Wilhelmsson, justitieministeriet, enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter
– direktör Paula Laine, Sitra, förutsägelse och strategi
– generalsekreterare Pekka Timonen, statsrådets kansli, sekretariatet för Finland 100 år

Kommentar

Merja Mäkisalo-Ropponen, riksdagsledamot, vice ordförande för riksdagens framtidsutskott
– Företrädare för grundlagsutskottet (tbc.)

11.30

Framtidens frågetimme

Ordet förs av riksdagens förste vice talman Mauri Pekkarinen

Regeringens företrädare i diskussionen:
– undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen
– justitieminister Antti Häkkänen
– arbetsminister Jari Lindström
– näringsminister Mika Lintilä
– Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho
– bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen
– kommun- och reformminister Anu Vehviläinen

13.30-13.45

Sammandrag

direktör Johanna Suurpää, justitieministeriet, enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Framtidens frågetimme är gratis och öppen för alla. Evenemanget riktar sig särskilt till representanter för frivilligorganisationer och andra påverkansgrupper samt till andra aktiva medborgare. Anmäl dig till evenemanget högst upp på sidan eller här. De som har deltagit vid de lokala demokratievenemangen som ordnas runtom i Finland under hösten 2017 har förtur till evenemanget. (Högst 200 personer kan delta; se information om de lokala evenemangen nedan.)

Obs! Deltagarna till Framtidens frågetimme får legitimera sig vid entrén till Lilla Parlamentet (man måste visa upp ett identitetsbevis med foto).

Framtidens frågetimme kan följas direkt på nätet. En länk till nätsändningen sätts ut på denna sida i november.

De ämnen som diskuteras på demokratievenemangen runtom i Finland i oktober och november samt under nätdebatten den 20 november kommer att tas upp som teman på Framtidens frågetimme.

Demokratievenemangen:

  • Jakobstad (näringsliv och företagande) 23.10.
  • Helsingfors (ungas delaktighet) 26.10.
  • Lahtis (Rondpaus om tillväxt och framgång) 1.11.
  • Villmanstrand (Rondpaus för unga) 6.11.
  • Tammerfors (Rondpaus om stödet till barnfamiljer) 9.11.
  • Helsingfors (unga, samiska språk och samisk kultur) 14.11.
  • Webbdebatt 20.11. (arbete och försörjning, demokrati och delaktighet, tillväxt och framgång)

Till de lokala evenemangen bjuder vi in kommuninvånare, lokalförvaltningen, företagare och representanter för medierna. Vissa av evenemangen har en öppen anmälan, som du hittar på justitieministeriets webbplats.

Syftet med de lokala evenemangen är att hitta nya former för en konstruktiv samhällsdebatt, att öka dialogen och att belysa den konstruktiva samhällsdebatten som en grundförutsättning för en fungerande demokrati.

Framtidens frågetimme och de lokala evenemangen ingår i justitieministeriets och Sitras diskussionsserie där medborgarna och beslutsfattarna sätter sig vid samma bord för att diskutera aktuella frågor.

Diskussionsserien är en del av projektet Diskussioner om den finska demokratins framtid, som drivs av justitieministeriet, Sitra, statsrådets kansli och finansministeriet. Syftet med projektet är att som en del av Finland 100-jubileumsåret framhäva dialogen som en grundförutsättning för en fungerande demokrati och att hitta nya sätt att föra en konstruktiv samhällsdebatt.

Läs mer:

Ytterligare information:

  • Janne Kareinen, expert, Sitra, kareinen@sitra.fi, +358 (294) 618 235
  • Liisa Männistö, projektchef, justitieministeriet, efternamn@om.fi, 02951 6001 (växel)
  • Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, efternamn@om.fi, 02951 6001 (växel)

 

Kontakta oss
 
Janne Kareinen

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?