nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Över 2 000 påverkare inom cirkulär ekonomi och tiotals utländska journalister kommer till Helsingfors

Det finländska toppforumet inom cirkulär ekonomi, World Circular Economy Forum (WCEF), samlar innovatörer inom världsekonomin från cirka hundra länder i Finlandia-huset den 3 till 5 juni. Sitra ordnar evenemanget i samarbete med bland andra Världsbanken, Europeiska investeringsbanken, EU-kommissionen och flera ministerier. WCEF2019 presenterar och skapar metoder för att bygga en ny, effektivare ekonomi som utgår från jordens bärkraft.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

WCEF som ordnas för tredje gången erbjuder världens bästa metoder för att förnya världsekonomin. Målet är att allt fler ska få tillgång till förmåner som enbart de allra rikaste kunnat njuta av tidigare – en rättvis övergång till cirkulär ekonomi alltså. Dessutom fokuserar WCEF2019 på lösningar för global skalning. De mest avancerade lösningarna för cirkulär ekonomi inom förvaltning, industri, företag och hushåll presenteras. Cirkulär ekonomi betyder att konsumtionen inte grundar sig på ägande utan på användningen av tjänster, som att dela med sig och hyra.

”Cirkulär ekonomi erbjuder lösningar i ett läge där världen letar efter nya sätt att garantera människors välfärd i skuggan av klimatutmaningarna”, konstaterar Mari Pantsar som är Sitras direktör för Kolneutral cirkulär ekonomi.

Bland annat ministerdeklarationen vid FN:s miljömöte UNEA 4 efterlyste i mars cirkulär ekonomi som ett verktyg för att bygga upp hållbar konsumtion och WCEF är ett svar på den efterlysningen. Cirkulär ekonomi håller också på att bli en av frågorna på G20-ländernas möten i Japan i juni. Japan som är ordförandeland för G20 var värd för förra World Circular Economy Forum i oktober 2018.

Över 120 påverkare inom cirkulär ekonomi från 30 olika länder talar vid WCEF2019. Bland dem finns bland annat FN:s vice generalsekreterare Elliot Harris, Världsbankens vicepresident för hållbar utveckling Laura Tuck, EU:s miljökommissionär Karmenu Vella, Carlsberg-stiftelsens ordförande Flemming Besenbacher, Rwandas miljöminister Vincent Biruta, Europeiska miljöbyråns generaldirektör Hans Bruyninckx, generaldirektören för EU-kommissionens generaldirektorat för miljö Daniel Calleja, verkställande direktör för Inter IKEA Group Torbjörn Lööf, vicepresident för Europeiska investeringsbanken (EIB) Emma Navarro, direktör Ligia Noronha från FN:s klimatprogram, direktören för klimatförändring och grön tillväxt vid Afrikanska utvecklingsbanken Anthony Nyong och Fiskars verkställande direktör Jaana Tuominen.

I och med att cirkulär ekonomi har blivit ett allt mer centralt ämne på de internationella ekonomi- och miljömötena, har också den offentliga diskussionen om det ökat. Cirkulär ekonomi har varit framme som politisk fråga på EU-kommissionens och parlamentets agenda och forumet försöker bidra till att det fortsätter vara det. Över 40 representanter för utländska massmedier kommer till Helsingfors för att följa med WCEF.

I samband med WCEF2019 ordnas tiotals sidoevenemang om cirkulär ekonomi, och lösningar från företag inom cirkulär ekonomi och olika organisationer visas upp på forumets utställningsområde.

På mediatillställningen den 3 juni presenteras internationella partners rapporter

WCEF2019 mediatillställning kommer att hållas  måndagen den 3 juni 2019 kl 11.00 i Aurora-salen i Finlandia-huset. På tillställningen kommer det att presenteras innehållet av det globala forumet, liksom publikationer från WCEF:s internationella partners, som t.ex. nya rapporter. Den engelskspråkiga tillställningen är öppen för alla mediarepresentanter, men kräver ackreditering till WCEF2019.

Mediaförfrågningar och ackreditering till WCEF2019

Ackrediteringen för media är öppen på evenemangets webbplats på adressen https://www.lyyti.fi/reg/WCEF2019_ME.

På mediaförfrågningar och intervjubegäran svarar kommunikationsexpert Samuli Laita, presswcef2019@sitra.fi, tfn +358 40 536 8650

Evenemanget går också att följa live på adressen www.wcef2019.com

Vad handlar det om?